Videá 2012 – 2014

 


Vianočné spevy a polnočná sv. omša, Hladovka, 24. 12. 2014


Poďakovanie za úrodu, Hladovka, 21. 9. 2014


Odpustová slávnosť, Hladovka, 15. 8. 2014


Novoročná sv. omša, Hladovka, 1. 1. 2014


Polnočná sv. omša, Hladovka, 24. 12. 2013


Odpustová sv. omša, Hladovka 18. 8. 2013


Krížová cesta, sv. omša a posedenie pod Grapou, Hladovka 15. 8. 2013


Jasličková pobožnosť, Dobrá novina, Hladovka 25. 12. 2012


Polnočná sv. omša, 24. 12. 2012


Privítanie nového farára vdp. Ondreja Lajčina vo farnosti Hladovka, 2. 12. 2012


Pohreb vdp. farára PaedDr. Jozefa Golvoňa, Hladovka 13.10. 2012


Zádušná svätá omša za vdp. PaedDr. Jozefa Golvoňa, farára z Hladovky, 12. 10. 2012