Dnes, v nedeľu 4. 2. 2018, sme si o 14:00 hod. pri pobožnosti mohli uctiť prvostupňové relikvie sv. Charbela Makhloufa, libanonského kňaza, askétu, mystika (1828 - 1898). Je to jeden z najobdivuhodnejších svätých posledných storočí. Po rokoch života v kláštore v Annay žil 23 rokov v malej pustovni v horách. Po smrti jeho telo zostalo neporušené, stále krásne vonia a neustále z neho vyteká tekutina neznámeho pôvodu, ktorá zázračne uzdravuje. Tisíce ľudí sa na príhovor sv. Charbela uzdravilo a stále uzdravuje na tele i na duši. Stáva sa jedným z najsilnejších orodovníkov medzi svätými.
Relikvie k nám doniesol a o živote toho svätca nám porozprával br. Legat ad casum Jacek Pajor z rehoľného spoločenstva Templárov. Pobožnosti sa zúčastnili stovky veriacich nielen z našej farnosti, ale aj farníci z celého okresu Tvrdošín, veriaci z okresu Námestovo i blízkeho Poľska. Viac informácií o tomto svätcovi nájdete napr. aj tu. Viac fotografií z pobožnosti nájdete tu.

Nedeľa Katolíckej univerzity

(28. január 2018)

Drahí otcovia arcibiskupi a biskupi, spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, bratia a sestry, ctení naši dobrodinci a priatelia Katolíckej univerzity,

nedeľa 28. januára 2018 s liturgickou spomienkou na sv. Tomáša Akvinského, vynikajúceho teológa stredoveku, je z ustanovenia KBS venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku ako jej nedeľa.

Chceme túto nedeľu využiť ponajprv ako príležitosť poďakovať sa Pánu Bohu za vznik a poslanie Katolíckej univerzity. Rovnako sa chceme spoločne poďakovať za všetkých jej doterajších absolventov. Naša vďaka patrí Pánu Bohu aj za jej prítomnosť: študentov, pedagógov, zamestnancov a za všetkých našich dobrodincov duchovných i materiálnych darov. Ďakujeme hlavne chorým a trpiacim za prinášané obety a všetkým za dar modlitby a ľudskej sympatie.

Čítať ďalej: Príhovor rektora KU - Nedeľa KU 2018

V sobotu, 6. 1. 2018, naši farníci oslávili ďalší sviatok katolíckej cirkvi, sviatok Troch kráľov. A aký by to bol sviatok v našej obci, keby pri jeho slávení chýbali gorali? A tak sa na slávnostnej sv. omši do liturgie zapájala nielen goralská muzika, ale zazneli aj goralské piesne v podaní detského zboru, ktorý tvoria členovia folklórneho súboru. Ďalšími piesňami prispeli aj členovia chrámového zboru. Počas sv. omše bola posvätená aj voda. Všetky fotografie nájdete tu.

Po polnočnom uvítaní Nového roka sa naši farníci opäť stretli na novoročných sv. omšiach. Na slávnostnej sv. omši, ktorá sa začala o 10:30 hod. sa do liturgie opäť zapojil nielen detský goralský spevácky zbor, ale aj chrámový zbor i goralská muzika. Všetci tak prispeli k dôstojnému uvítaniu nového roka, roka 2018. Viac foto tu.
V pondelok, 25. 12. 2017, na sviatok Narodenia Pána, sa o 14:00 hodine konala v našom kostole jasličková pobožnosť, ktorú si pre veriacich našej farnosti pripravili naše deti – členovia Detského folklórneho súboru Goral. V krátkom pásme slova, hudby a spevu sa predstavili nielen speváčky, ale aj najmladšia goralská muzika. V rámci jasličkovej pobožnosti sa konala aj finančná zbierka, ktorú už dlhé roky organizuje mládež pod názvom Dobrá novina. Na záver prebehlo aj vyhodnotenie adventnej súťaže, v ktorej mali deti uviť duchovnú kytičku pre Ježiška, 

a ktorú mali znázorniť ako vianočný stromček. Na ten mali nakresliť, za každú svoju účasť na svätej omši, jednu vianočnú guľu, za každú modlitbičku jednu sviečku a za dobrý skutok salónku. Vylosovaní šťastlivci si domov odniesli pekné obrazy s náboženskou tematikou a všetci, ktorí sa zúčastnili súťaže alebo účinkovali v programe jasličkovej pobožnosti, aj malú sladkosť. Viac fotografií nájdete tu.

Na slávnostnej sv. omši, ktorá sa konala 25. 12. 2017 o 10:30 hod., sa do liturgických spevov zapájal, okrem veriacich, aj náš chrámový zbor. Svojimi spevmi znásobil slávnostnú atmosféru, ktorá sa po tieto dni nesie hádam každým kostolom v celej katolíckej cirkvi. Viac fotografií nájdete tu.