Nedeľa Katolíckej univerzity

(28. január 2018)

Drahí otcovia arcibiskupi a biskupi, spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, bratia a sestry, ctení naši dobrodinci a priatelia Katolíckej univerzity,

nedeľa 28. januára 2018 s liturgickou spomienkou na sv. Tomáša Akvinského, vynikajúceho teológa stredoveku, je z ustanovenia KBS venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku ako jej nedeľa.

Chceme túto nedeľu využiť ponajprv ako príležitosť poďakovať sa Pánu Bohu za vznik a poslanie Katolíckej univerzity. Rovnako sa chceme spoločne poďakovať za všetkých jej doterajších absolventov. Naša vďaka patrí Pánu Bohu aj za jej prítomnosť: študentov, pedagógov, zamestnancov a za všetkých našich dobrodincov duchovných i materiálnych darov. Ďakujeme hlavne chorým a trpiacim za prinášané obety a všetkým za dar modlitby a ľudskej sympatie.

Čítať ďalej: Príhovor rektora KU - Nedeľa KU 2018

V sobotu, 6. 1. 2018, naši farníci oslávili ďalší sviatok katolíckej cirkvi, sviatok Troch kráľov. A aký by to bol sviatok v našej obci, keby pri jeho slávení chýbali gorali? A tak sa na slávnostnej sv. omši do liturgie zapájala nielen goralská muzika, ale zazneli aj goralské piesne v podaní detského zboru, ktorý tvoria členovia folklórneho súboru. Ďalšími piesňami prispeli aj členovia chrámového zboru. Počas sv. omše bola posvätená aj voda. Všetky fotografie nájdete tu.

Po polnočnom uvítaní Nového roka sa naši farníci opäť stretli na novoročných sv. omšiach. Na slávnostnej sv. omši, ktorá sa začala o 10:30 hod. sa do liturgie opäť zapojil nielen detský goralský spevácky zbor, ale aj chrámový zbor i goralská muzika. Všetci tak prispeli k dôstojnému uvítaniu nového roka, roka 2018. Viac foto tu.
V pondelok, 25. 12. 2017, na sviatok Narodenia Pána, sa o 14:00 hodine konala v našom kostole jasličková pobožnosť, ktorú si pre veriacich našej farnosti pripravili naše deti – členovia Detského folklórneho súboru Goral. V krátkom pásme slova, hudby a spevu sa predstavili nielen speváčky, ale aj najmladšia goralská muzika. V rámci jasličkovej pobožnosti sa konala aj finančná zbierka, ktorú už dlhé roky organizuje mládež pod názvom Dobrá novina. Na záver prebehlo aj vyhodnotenie adventnej súťaže, v ktorej mali deti uviť duchovnú kytičku pre Ježiška, 

a ktorú mali znázorniť ako vianočný stromček. Na ten mali nakresliť, za každú svoju účasť na svätej omši, jednu vianočnú guľu, za každú modlitbičku jednu sviečku a za dobrý skutok salónku. Vylosovaní šťastlivci si domov odniesli pekné obrazy s náboženskou tematikou a všetci, ktorí sa zúčastnili súťaže alebo účinkovali v programe jasličkovej pobožnosti, aj malú sladkosť. Viac fotografií nájdete tu.

Na slávnostnej sv. omši, ktorá sa konala 25. 12. 2017 o 10:30 hod., sa do liturgických spevov zapájal, okrem veriacich, aj náš chrámový zbor. Svojimi spevmi znásobil slávnostnú atmosféru, ktorá sa po tieto dni nesie hádam každým kostolom v celej katolíckej cirkvi. Viac fotografií nájdete tu.
O polnoci z 24.12. na 25. 12. 2017 sa stretli naši farníci opäť na polnočnej sv. omši. Už dlhé roky sa traduje, že sa polnočná sv. omša nesie v duchu našich goralských tradícií. Nebolo tomu inak ani tento rok. Do spevov sa zapájali nielen ti najmladší, ale aj najstarší gorali a sprevádzala ich pri tom aj naša goralská muzika. Viac fotografií nájdete tu

V nedeľu, 10. 12. 2017, u nás celebroval obidve sv. omše vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD., ktorý je rodákom z Liesku. Vo svojej homílií nám okrem iného v krátkosti predstavil výnimočného človeka, lekára Pavla Straussa, ktorý sa narodil v roku 1912 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Vykreslil ho ako veľkého človeka, ktorý celý svoj život zasvätil hľadaniu pravdy a ktorý svojim životom bol, a môže byť vzorom aj pre náš život v dnešnej dobe. Po sv. omši si mohli veriaci zakúpiť publikáciu o tomto "hľadačovi pravdy" od samotného autora.