Adopcia triedy v Južnom Sudáne

Naša farnosť sa v januári 2011 zapojila do projektu Adopcie tried. Je to unikátny projekt pravidelného mesačného darcovstva, ktorým naša farnosť prostredníctvom občianskeho združenia SAVIO podporuje adoptovanú triedu v Južnom Sudáne. Momentálne je to trieda 6.A v meste Wau. Farnosť Hladovka každý mesiac prispieva sumou 100,- €. Z toho sa žiakom adoptovanej triedy zabezpečujú učebnice, zošity, písacie potreby, strava, základná hygiena či rovnošaty, ktoré si žiaci nemôžu dovoliť. Prispieva sa aj na prázdninové tábory pre žiakov, mzdu alebo vzdelávacie kurzy pre učiteľov, opravy školských budov a úpravy areálu a pod. 

Na misiách v afrických krajinách pôsobia aj slovenskí dobrovoľníci. V Tanzánii sa práve nachádza aj farníčka zo susednej Suchej Hory Anežka Pajunková. Aj v Južnom Sudáne minulý rok boli 4 dievčatá a kedysi tam pôsobila aj jedna z našich farníčok - Renáta Jurčiová. Združenie SAVIO nám podľa možností posiela informácie o "našej" triede a po čase sme od detí dostali aj ďakovné listy. Na svoju facebookovu stránku https://www.facebook.com/SAVIOoz SAVIO pravidelne pridáva novinky z misií, pričom sa každú stredu zameriavajú najmä na adopciu tried a jednotlivcov. Týmto chceme srdečne poďakovať všetkým darcom, ktorí sa do podpory zapájajú či už pravidelne, alebo aspoň sporadicky, podľa svojich možností a chceme povzbudiť aj ďalších, aby neváhali robiť dobro aj takýmto spôsobom. Pomôcť môžete ľubovoľným príspevkom do označenej pokladničky v zadnej časti kostola.

3. Poďakovanie a informácie o adopcii tried od SAVIA (8. 11. 2022)   
2. List od s. Dolores a sestier saleziánok z komunity vo Wau, Južný Sudán (7. 2. 2021)  
1. Prvý článok o adopcii triedy na stránkach obce Hladovka (19. 2. 2011)


Fotografia 6. A triedy vo Wau 30. 9. 2021