V tomto roku na slávnosť Krista Kráľa sa konajú v Spišskej diecéze diecézne stretnutia mládeže. Témou je: „Radujte sa v nádeji“ (porov. Rim 12,12). Zároveň to je cesta prípravy na Jubileum mladých v rámci Jubilejného roku 2025, ktorého mottom je „Pútnici nádeje.“
„Radosti a nádeje, zármutky a starosti dnešných mužov a žien, najmä tých, ktorí sú chudobní alebo akýmkoľvek spôsobom postihnutí, to sú radosti a nádeje, žiale a obavy Kristových nasledovníkov“, ako zdôrazňuje pastoračná konštitúcia Gaudium et spes (č. 1) z roku 1965. Tak ako vtedy, aj v dnešných ťažkých časoch, chce Cirkev oživiť nádej vo svete. Pri tom sa spolieha najmä na mladých ľudí, ktorí sú poprednými osobnosťami histórie a „misionármi radosti“. V posynodálnej apoštolskej exhortácii Christus Vivit pápež František napísal, že Kristus je „našou nádejou”. Nádej úžasným spôsobom prinášajú do nášho sveta mladí“ (č. 1). ( Dikastérium pre laikov, rodinu a život)
Toto stretnutie je veľkou túžbou nášho nového diecézneho otca biskupa Františka, aby mladí ľudia aj takto pocítili, že majú osobitné miesto v Cirkvi i vo farnosti, a že sú jej neodmysliteľnou súčasťou. Toto podujatie je súčasťou Týždňa Cirkvi pre mládež na Slovensku.

Dekanátne stretnutia sa konajú sobotu 25.11.2023 na týchto 5 miestach:
Spišská Nová Ves – kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kežmarok – bazilika sv. Kríža
Stará Ľubovňa – kostol sv. Mikuláša
Trstená – kostol sv. Martina
Ružomberok – kostol sv. Ondreja
Program začal o 10:00 hod. v miestnom kostole, či bazilike. V programe je spoločná modlitba, svedectvá mladých zo Svetových dni mládeže v Lisabone, aktivity a piesne. Program vyvrcholil spoločnou svätou omšou, po ktorej bolo agape. Ponúkame Vám video otca biskupa, ktoré na danom programe zaznelo.

Na celom svete sa 22.11.2023 uskutočňuje “Červená streda”. Jej zmyslom je pripomenúť si tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Znakom tejto iniciatívy je rozsvietené červené svetlo symbolizujúce krv trpiacich pre vieru. Pri tejto príležitosti sa chrámy a monumenty nasvecujú načerveno. Aj náš kostol Nanebovzatia Panny Márie v Hladovke sa dnes nasvietil do červena a pri večernej sv. omši sme sa spoločne pomodlili za trpiacich kresťanov. 
(Viac fotografii si môžete pozrieť kliknutím na foto.)

V dňoch od 9.- 12.11.2023 prebieha v našej farnosti duchovná obnova po minuloročných ľudových misiách. Obnova misií je pokračovaním ľudových misií vo farnosti, do ktorej sa misionári vracajú spravidla do jedného roku od času, kedy sa uskutočnili 8-dňové misie. Misijná obnova trvá 4 dní, počas ktorých sa rozvíjajú ďalšie témy, o ktorých je dobre rozjímať a uskutočňovať ich vo svojom živote. Obnova misií má za cieľ utužiť a upevniť misijné nadšenie a náboženský duch vo farnosti. Znova je tu priestor pre stretnutie po sv. omšiach s deťmi, mladými, starými a rodinami, vyslúženie sviatosti zmierenia atď. Obsahom je obnova misií kratšia ako misie, ale je to ďalší priestor na to, aby sme vnímali, že Boh nás neustále hľadá a znovu nám otvára svoje ruky, aby sme mohli znova povstať a byť jednoducho s Ním.
Po roku Ti Boh opäť ponúka čas zastaviť sa a zamyslieť sa, čo si po roku urobil pre svoju dušu. Neodmietni toto pozvanie!!!
Duchovnú obnovu vedú misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul – Lazaristi - páter Pavol Noga, CM. a páter Dominik Pavol, CM
Program:
• Štvrtok 09.11.2023
18:00 hod. – začiatok obnovy – svätá omša s misijnou kázňou – po svätej omši adorácia


• Piatok 10.11.2023
08:00 hod. – Ranné chvály – vysvetlenie, požehnanie a rozdanie červeného škapuliara

Dopoludnia – návšteva škôlky

– návšteva školy


16:00 hod. – svätá omša za účasti detí


18:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou – pri svätej omši obnova krstných sľubov


- stretnutie so všetkými - o ruženci


• Sobota 11.11.2023
08:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou
18:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou

 

– po svätej omši stretnutie s rodinami a členmi Združenia zázračnej medaily.


TV Lux o duchovnej obnove - rok po ľudových misiách v Hladovke, 16. 11. 2023

• Nedeľa 12.11.2023
08:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou – pri svätej omši pobožnosť pri misijnom kríži


10:00 hod. – svätá omša s misijnou kázňou – pri svätej omši pobožnosť pri misijnom kríži


Sviatosť zmierenia:
Piatok: od 15:00 hod. do večera
Sobota: od 10:00 – 12:00hod.; od 15:00 hod. do večera

(Viac fotografií si môžete pozrieť kliknutím na fotografie, ktoré sú zároveň odkazom na fotogalérie.)

Na slávnosť Všetkých svätých 1.11.2023 o 15:00 hod. sme sa ako farská rodina zhromaždili na cintoríne pri centrálnom kríži a spoločnou modlitbou sme vyprosovali milosti pre duše v očistci. Takto zjednotení v modlitbe sme za stretávali v modlitbe za našich blízkych počas celého „dušičkového“ týždňa. Viac foto vo fotogalérii.

Na slávnosť Všetkých svätých 1.11.2023, pri svätej omši o 10:00 hod., sme požehnali obnovenú sochu Panny Márie z hlavného oltára. Reštaurátorka, Adela Hubčíková z Dolného Kubína, na nej pracovala od 22.08.2023. Aj touto cestou jej vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za jej zručnosť a ochotu. Socha bola niekoľkokrát premaľovaná – poslednýkrát aj dosť neodborne. Zo sochy sa odstránili všetky premaľby – miestami v hrúbke pol centimetra. Socha po zreštaurovaní sa čo najviac priblížila k pôvodnému prvotnému náteru. Pred tým, ako bola opätovne vložená do hlavného oltára, si ju mohli veriaci zblízka pozrieť. Viac foto nájdete vo fotogalérii.

Kliknutím na fotografiu otvoríte fotogalériu, kde si môžete pozrieť postup reštaurovania sochy.

Vincentská rodina na dnešnú nedeľu, 8. 10. 2023, zorganizovala v našej farnosti celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU. Po každej svätej omši, pri východe z kostola naše dievčatá predávali medovníkové srdiečka. Kúpou medovníkového srdiečka sme prispeli k zmierneniu hladu vo svete a na Slovensku. Za štedrosť, milodary a modlitby všetkým, aj za Vincentskú rodinu, zo srdca poďakoval správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský. Vyzbieralo sa 1015,- €

Aj v našej obci sa už stalo zvykom, že každý mesiac, v nedeľu po prvom piatku, sa po druhej svätej omši stretnú budúce mamičky v kostole pred oltárom, kde prosia o požehnanie za šťastný priebeh tehotenstva, o zdravie a pokojný pôrod pre svoje očakávané dieťatko.
A tak sa aj dnešnú nedeľu, 8.10. 2023, po druhej svätej omši konalo takéto požehnanie matiek pred pôrodom. Požehnanie im udelil správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský.

 

V piatok 6. októbra 2023 adresuje Svätý Otec nové posolstvo všetkým mladým ekonómom a podnikateľom vo svete. Už po štvrtý rok sa mladí ekonómovia, iniciátori zmien a podnikatelia stretnú na výročnom podujatí Františkovej ekonomiky, ktoré sa bude konať v Assisi. Tohtoročné stretnutie dostalo názov 25. hodina.
Pripojiť sa môže každý - v piatok 6. októbra 2023 o 16:00 hod. prostredníctvom live streamu na youtube kanáli portálu Nové mesto: nm.sk.