Drahí mladí priatelia, ako Váš otec biskup a Pastier sa túžim s Vami stretnúť. Aj preto Vás pozývam na Diecézne stretnutie mládeže pod názvom 99+1. Teším sa na Vás v srdci našej diecézy, na Spišskej Kapitule, v sobotu 6. apríla 2024. Spolu s Komisiou pre mládež pripravujeme pre Vás program, v ktorom nájdete zaujímavé prednášky, diskusiu, aktivity a workshopy. Viac informácii nájdete na InstaGrame - mladispisskejdiecezy a kpmspis. 
Váš biskup František

Petrákovci a Škvarekovci, Hladovka 9. 2. 2024

Týždeň okolo sviatku svätého Valentína (12.-18.02.2024) patrí už tradične vďaka Národnému týždňu manželstva posilneniu manželských vzťahov. Tento osobitný čas mohli využiť aj manželia a rodiny v našej farnosti. V utorok sa po svätej omši slávenej za manželov a rodiny konala adorácia v rovnakom duchu, kde sme si mohli priblížiť biblické postavy mužov a žien, ktoré aj pre súčasnosť nám môžu byť príkladom prežívania našich vzťahov. V tomto období si v našej farnosti pripomenuli viaceré páry svoje výročie manželstva. Osobitne významné bolo slávenie jubilea manželov Antona a Anny Petrákových, ktorí si pripomenuli 69 rokov spoločného života a manželov Karola a Albíny Škvarekových, ktorí slávili 65 rokov manželstva. Záver týždňa manželstva sme zavŕšili v nedeľu pri popoludňajšej pobožnosti krížovej cesty, tematicky venovanej práve manželom. Vidieť manželov povzbudených žiť svoj vzťah a starať sa oň bude isto zárukou nielen dobrého vzoru pre ich deti a rodinu, ale aj pre ich širšie okolie, tak ako o tom sníval sv. Ján Pavol II. a ako to často hovorí súčasný pápež František.

Anna Petráková rod. Rafáčová (1936) a Anton Petrák (1931), svadobná fotografia, 1955

Albína Škvareková, rod. Hutlasová (1940), Karol Škvarek (1935), Hladovka, 1959

 

Pri príležitosti spomienky Panny Márie Lurdskej a s tým spojeného slávenia 32. svetového dňa chorých, v nedeľu 11. februára 2024 sa v našej farnosti konala popoludňajšia pobožnosť spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. Táto sviatosť je posila pre tých, ktorí sú skúšaní chorobou. Teda táto sviatosť nie je určená iba tým, ktorí sa ocitnú v posledných chvíľach života, ale všetkým, ktorí zápasia s chorobami.
Kliknutím na fotografiu si môžete prezrieť celú fotogalériu.

Milí spolubratia, posledná januárová nedeľa, tohto roku 28. januára 2024, sa pripomína ako Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je to príležitosť pre všetkých katolíkov na Slovensku reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov. V prílohe nájdete list rektora rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslava Demku, ktorý sa vám prostredníctvom neho prihovára.

Pastoračný plán "Ježišova cesta do Emauz" prechádza do druhej etapy. V rámci nej sa v našej farnosti konala vo štvrtok, 20. 1. 2024 o 17:00 hodine, celodiecézna adorácia, ktorú viedol správca farnosti Mgr. Miroslav Žmijovský a ku ktorej sme sa pripojili k spoločnej modlitbe ako jedna diecézna rodina. Do liturgických spevov sa zapojil aj chrámový zbor. Po skončení adorácie sa konala svätá omša, na ktorej sa nám prostredníctvom videozáznamov prihovoril aj náš diecézny biskup František.


Celodiecézna adorácia vo farnosti Hladovka, 20. 1. 2024


Pastiersky list biskupa Františka, ktorý je čítaný v kostoloch Spišskej diecézy na sviatok Božieho slova, v nedeľu 21.1.2024

Kliknutím na fotografiu si môžete prezrieť celú fotogalériu.

V sobotu, 6. 1. 2024, správca farnosti, Mgr. Miroslav Žmijovský, na začiatku sv. omše o 10:30 hod. posvätil Trojkráľovú vodu, soľ a kriedu. A keďže to bola sviatočná sv. omša, nechýbal detský zbor, goralská muzika, kroje a spevy. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme dôstojne oslávili sviatok Zjavenia Pána.


Po skončení sv. omše sa detský zbor a goralská muzika vybrali koledovať na Obecný úrad a na faru.

Koledovanie na Obecnom úrade, 6. 1. 2024

Koledovanie na fare 6. 1. 2024

Kliknutím na fotografie si môžete prezrieť fotogalérie.

 

VIDEO

Sväté omše za účasti detí a mládeže sú počas roka v našej farnosti pravidelne raz v týždni. Tá dnešná, ktorá sa konala 4. 1. 2024 vo vianočnom období, bola trocha iná. Deti prišli na svätú omšu oblečené i v krojoch a spolu s detskou goralskou muzikou sa zapájali nielen do liturgických spevov, ale zaspievali a zahrali aj niekoľko goralských vianočných piesni. Po sv. omši prebehlo  vyhodnotenie domácej úlohy, v ktorej detí kreslili to, čo našli pod vianočným stromčekom. Aj takýmto spôsobom sa u nás zachováva dedičstvo našich otcov.

V pondelok, 1. 1. 2024, sme aj my v našej farnosti slávili Slávnosť Bohorodičky Panny Márie dvoma sv. omšami. Na druhej sv. omši, ktorá sa konala o 10:30 hod. sa do liturgických spevov zapojil nielen Detský folklórny súbor Goral, jeho spevácka zložka, ale aj goralská muzika a chrámový zbor. Spolu s ostatnými farníkmi tak prispeli k dôstojnému sláveniu sv. omše a tiež k uvítaniu nového roka.

Viac fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérií do ktorej sa dostanete kliknutím na obrázok.

V nedeľu, 31. 12. 2023, na Silvestra, sme sa pred polnocou stretli v kostole, kde o 23:40 hod. začala moderovaná adorácia pred Oltárnou sviatosťou. Po požehnaní a záverečnej piesni - Tichá noc - sme sa presunuli pred faru, kde sme pri svetle ohňostrojov vítali nový rok. Priania do nového roku sa už miešali so spevom mládežníkov. Pracovníci obecného úradu a poslanci aj tento rok pripravili pre prítomných punč na zahriatie a drobné sladkosti.

Požehnané a milostiplné sviatky Božieho narodenia,
milosť a pokoj od novorodeného Božieho dieťaťa.
Radosť, dôveru v Božiu lásku a pomoc do všetkých dní.
Nech vo vašich domovoch zavládne pokoj,
láska a porozumenie.

Pri príležitosti 800. výročia od vyhotovenia prvých jasličiek sv. Františkom z Assisi sme si to 4. Adventnú nedeľu, 24. 12. 2023, pripomenuli tým, že správca farnosti, Mgr. Miroslav Žmijovský, požehnal malé jasličky a betlehemy, ktoré si veriaci na požehnanie priniesli.
Zároveň odovzdal poverenie dvom novým mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania.

O polnoci sme sa zišli na Polnočnej svätej omši a, ako inak, ak nie v kroji, za účasti detského spevokolu a goralskej muziky.

V pondelok, 25. 12. 2023, spolu s nami slávil sv. omšu aj chrámový zbor, ktorý počas sv. omše zaspieval niekoľko piesní.

V pondelok, 25. 12. 2023, sa v poobedňajšej Jasličkovej pobožnosti predstavil Detský folklórny súbor s najmladšou goralskou muzikou, ktorú od septembra tvoria žiaci I. stupňa, svojimi pesničkami, koledami a vinšmi. V rámci tohto podujatia sa konala aj zbierka na Dobrú novinu.

Kliknutím na obrázok si môžete pozrieť ostatné fotografie vo fotogalérii.