Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, známa aj ako Turíce, je jedným z najvýznamnejších sviatkov kresťanského kalendára. V tomto roku pripadla práve na dnešnú nedeľu, na 19. mája 2024. Slávnostnú atmosféru svätej omše umocnili prvoprijímajúce deti, ktoré na svätú omšu prišli vyobliekané v našich goralských krojoch. Táto skutočnosť nás napĺňa nádejou, že účasť detí na svätej omši v tradičných krojoch posilňuje ich spojenie nielen s kultúrnym dedičstvom, ale že podporuje aj úctu k tradíciám a viere.
Viac fotografií zobrazíte kliknutím na obrázok.

Dnes, v stredu, 15. 5. 2024, deň pred sviatkom patróna našej obce Jána Nepomuckého, sme slávili svätú omšu pri kaplnke Jána Nepomuckého na dolnom konci obce. Sv. omše sa aktívne zúčastnili aj deti, ktoré v nedeľu absolvovali svoje I. sv. prijímanie. Niekoľko fotografii zo svätej omše nájdete po kliknutí na fotografiu v našej fotogalérii.

Dnes, v nedeľu, 12. 5. 2024, sme sa zúčastnili veľkej slávnosti, I. svätého prijímania. Na tento slávnostný deň sa naši tretiaci poctivo pripravovali celý rok. Slávnostne vyobliekaní, nedočkaví, čakali pred kostolom, kým ich rodičia a kňaz neprivedú pred oltár, kde budú môcť po prvý krát prijať Telo a krv Ježiša Krista v podobe chleba a vína. Spolu s nimi sa okrem rodičov, krstných rodičov a veriacich farnosti do liturgických spevov zapájali aj členovia nášho Detského folklórneho súboru Goral a zmiešaná goralská  muzika. K slávnostnej atmosfére určite prispelo aj pekné slnečné počasie, ktoré ešte viac umocnilo sviatočnú a slávnostnú atmosféru. Viac fotografií zo slávnosti si môžete pozrieť po kliknutí fotografiu.

Dnes, v pondelok, 6.5.2024, sme sa v rámci prosebných dní vybrali po večernej svätej omši v procesii k poliam za dedinou, kde sme prosili o požehnanie a ochranu novej úrody, všetkého čo sme zasiali a zasadili na polia a do záhrad.
Prosebné dni sú tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána (čiže 37. až 39. deň po Veľkej noci), počas ktorých sa konajú procesie do polí s krížom na čele sprievodu a prosí sa o požehnanie siatin. Prosí sa o to, aby Boh doplnil, čo človek ovplyvniť nemôže: jasné počasie, alebo v suchom počasí zase zúrodňujúci dážď.
K ďalším fotografiám a krátkym videám sa dostanete kliknutím na fotografiu.

Dnes, v nedeľu, 28. 4. 2024, bola druhá sv. omša spojená s prinesením a uctením si relikvií blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, ktoré už natrvalo ostanú v našej farnosti. Tieto relikvie nám priniesli sestry z kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža, ku ktorým patrila aj bl. s. Zdenka.

 

V dňoch 5.–7. mája 2024 sa uskutoční 1. ročník mestského kultúrno-akademického festivalu Ružomberské Hanusove dni. Festival sa bude konať v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Témou tohto ročníka je Kresťanská kultúra – jej dedičstvo, výzvy, súčasný stav, ale aj dôležitosť jej formovania. Celý program festivalu je dostupný na stránke hanusovedni.sk. Viac informácií nájdete na plagáte.

Tohtoročné veľkonočné sviatky sme začali slávením Palmovej (Kvetnej) nedele 24. 3. 2024. Pred svätou omšou celebrant Mgr. Miroslav Žmijovský požehnal zelené ratolesti. V spoločnom sprievode cez kostol sme si pripomenuli Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema a začala sa sláviť svätá omša. 

Na poobedie si krížovú cestu - Ekologickú krížovú cestu - vzala pod patronát naša mládež, ktorá je organizovaná v Spoločenstve mladých s názvom Hladní po Bohu.

Na Zelený štvrtok, ktorý je pamiatkou Pánovej večere, sme slávili ustanovenie dvoch sviatostí - sviatosti kňazstva a sviatosti Oltárnej, ktorej ustanovenie sme si pripomenuli večernou svätou omšou. Úloha apoštolov pri umývaní nôh sa tento rok ušla našim tretiakom, ktorí v tomto roku prvý krát príjmu Pána Ježiša v Eucharistii.

Veľký piatok sme o 11:00 hod. začali krížovou cestou.

Počas obradov Veľkého piatku sme si pripomenuli Ježišove umučenie a jeho smrť na kríži. Zazneli pašie, príbeh o umučení, ukrižovaní a smrti Ježiša Krista. Po svätom prijímaní kňaz spolu s miništrantmi preniesli Sviatosť oltárnu k hrobu Pána Ježiša na poklonu veriacim a po tichej adorácií sa obrady ukončili.

Veľkonočnú Vigíliu na Bielu sobotu sme začali zapálením paškálu pri kostole: Od paškálu si zapálili sviece miništranti a od nich sviece veriaci ľud. Nasledovala samotná sv. omša, ktorá bola ukončená krátkou procesiou kňaza so sviatosťou oltárnou, sochou Zmŕtvychvstalého Krista, miništrantov a hasičov okolo kostola.
Medzi fotografiami sa nachádza aj video, na ktorom je zaznamenaný spôsob "zahaľovania a odhaľovania" oltára - prekrytie hlavnej sochy Panny Márie obrazom ukrižovaného.


Biela sobota, Hladovka 30. 3. 2024

Na Veľkonočnú nedeľu, 31. 3. 2024, boli pri prvej svätej omši požehnané jedlá. Tento zvyk na istý čas v Hladovke zanikol. Už niekoľko rokov sa však jedlá opäť požehnávajú a niektoré rodiny si tento tradičný zvyk opäť pripomínajú a prinášajú svoje košíky s jedlami na svätú omšu na požehnanie.


Veľkonočná nedeľa, 31. 3. 2024, II. svätá omša na fotografiách.