Dnes, v nedeľu, 2. 6. 2024, sme sa po druhej svätej omši zúčastnili slávnostnej eucharistickej procesie, ktorá patrí medzi významné náboženské udalosti. Deti rozsýpajúce kvety dodali procesii nevinnosť a krásu, goralská muzika a kroje nám pripomenuli dedičstvo našich predkov. Zhromaždení veriaci kráčajúci za kňazom nesúcim monštranciu si uctili Kristovu prítomnosť v eucharistii. Aj takto strávená nedeľa je prejavom hlbokej viery a radosti, pričom spája duchovné a kultúrne dedičstvo obce.
Kliknutím na fotografiu navštívite našu fotogalériu, kde nájdete viac fotografii z tejto udalosti.

V nedeľu, 26. 5. 2024, sa májová pobožnosť konala pri kaplnke Panny Márie na hornom konci obce. Toto duchovné stretnutie, ktoré sa koná v máji, mesiaci zasvätenom Panne Márii, prináša pokoj a posilnenie viery a je zároveň možnosťou vzdať úctu Panne Márii a poprosiť o ochranu a požehnanie pre naše rodiny a našu obec.

Modlitba za návštevu slovenských biskupov
Ad limina apostolorum v Ríme v júni 2024

   Najsvätejšia Trojica - Otec, Syn a Duch Svätý - ty si zdrojom všetkého života, spásy a svätosti. Spolu s biskupmi našej krajiny, ktorí sa vydávajú na púť k hrobom svätých Apoštolov Petra a Pavla v Ríme, sa modlíme k tebe, nech je to čas požehnania pre nich, pre naše diecézy a pre našu krajinu.
   Ježišu, Pán a Spasiteľ, ty si hlavou svojho tela, Cirkvi. Ako si ustanovil dvanástich apoštolov za prvých pastierov svojej Cirkvi, tak si teraz ustanovil biskupov Slovenska za našich pastierov. Nech je ich návšteva u Svätého Otca, pápeža Františka, pastiera celého tvojho stáda, a v úradoch Apoštolského stolca, časom milosti a požehnania. Pane Ježišu, upevni puto lásky a jednoty medzi nimi a nástupcom svätého Petra, aby tvoja Cirkev bola skutočne jedna, svätá, katolícka a apoštolská. Spolu so Svätým Otcom nech naši biskupi rastú v láske k pravde tvojho evanjelia a nech obnovia svoje odhodlanie slúžiť tvojej Cirkvi do krajnosti, podľa vzoru našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda.
   Pane, počas ich návštevy Svätopeterského stolca v nich znovu upevni poslanie, ktoré si im zveril, keď boli vysvätení za biskupov - aby s láskou, pokorou a odvahou hlásali evanjelium, aby múdro a rozvážne viedli svoje diecézy a usilovne pracovali pre spásu všetkých, ktorí sú im zverení. Vyžeň z ich srdca všetok strach a obavy, a namiesto toho ich naplň radosťou a pokojom Ducha Tešiteľa. Nech sa vrátia do našich diecéz posilnení tvojou milosťou, aby nás mohli i naďalej viesť silou Ducha Svätého, a tak nás priviedli do večného života v spoločenstve s tebou a všetkými svätými.
   Osobitne sa modlíme za nášho biskupa M. (a pomocného biskupa M.). Nech ho (ich) na cestách sprevádza všemohúca láska Boha Otca a ochrana Nebeskej Matky, Sedembolestnej Panny Márie.
   Otče, skrze Ducha Svätého prednášame túto modlitbu v mene tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého, známa aj ako Turíce, je jedným z najvýznamnejších sviatkov kresťanského kalendára. V tomto roku pripadla práve na dnešnú nedeľu, na 19. mája 2024. Slávnostnú atmosféru svätej omše umocnili prvoprijímajúce deti, ktoré na svätú omšu prišli vyobliekané v našich goralských krojoch. Táto skutočnosť nás napĺňa nádejou, že účasť detí na svätej omši v tradičných krojoch posilňuje ich spojenie nielen s kultúrnym dedičstvom, ale že podporuje aj úctu k tradíciám a viere.
Viac fotografií zobrazíte kliknutím na obrázok.

Dnes, v stredu, 15. 5. 2024, deň pred sviatkom patróna našej obce Jána Nepomuckého, sme slávili svätú omšu pri kaplnke Jána Nepomuckého na dolnom konci obce. Sv. omše sa aktívne zúčastnili aj deti, ktoré v nedeľu absolvovali svoje I. sv. prijímanie. Niekoľko fotografii zo svätej omše nájdete po kliknutí na fotografiu v našej fotogalérii.

Dnes, v nedeľu, 12. 5. 2024, sme sa zúčastnili veľkej slávnosti, I. svätého prijímania. Na tento slávnostný deň sa naši tretiaci poctivo pripravovali celý rok. Slávnostne vyobliekaní, nedočkaví, čakali pred kostolom, kým ich rodičia a kňaz neprivedú pred oltár, kde budú môcť po prvý krát prijať Telo a krv Ježiša Krista v podobe chleba a vína. Spolu s nimi sa okrem rodičov, krstných rodičov a veriacich farnosti do liturgických spevov zapájali aj členovia nášho Detského folklórneho súboru Goral a zmiešaná goralská  muzika. K slávnostnej atmosfére určite prispelo aj pekné slnečné počasie, ktoré ešte viac umocnilo sviatočnú a slávnostnú atmosféru. Viac fotografií zo slávnosti si môžete pozrieť po kliknutí fotografiu.

Dnes, v pondelok, 6.5.2024, sme sa v rámci prosebných dní vybrali po večernej svätej omši v procesii k poliam za dedinou, kde sme prosili o požehnanie a ochranu novej úrody, všetkého čo sme zasiali a zasadili na polia a do záhrad.
Prosebné dni sú tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána (čiže 37. až 39. deň po Veľkej noci), počas ktorých sa konajú procesie do polí s krížom na čele sprievodu a prosí sa o požehnanie siatin. Prosí sa o to, aby Boh doplnil, čo človek ovplyvniť nemôže: jasné počasie, alebo v suchom počasí zase zúrodňujúci dážď.
K ďalším fotografiám a krátkym videám sa dostanete kliknutím na fotografiu.

Dnes, v nedeľu, 28. 4. 2024, bola druhá sv. omša spojená s prinesením a uctením si relikvií blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, ktoré už natrvalo ostanú v našej farnosti. Tieto relikvie nám priniesli sestry z kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža, ku ktorým patrila aj bl. s. Zdenka.