Spoločenstvá všeobecne

Aj v našej farnosti je niekoľko spoločenstiev. Sú to napr. lektori, organisti, miništranti, ružencové bratstvo, birmovanci, spevokol. Viac podrobnosti nájdete v jednotlivých sekciách.