Videa 2023

Rok 2023

 


Svätá omša - Veľkonočná nedeľa, Hladovka 9. 4. 2023


Sv. omša s relikviami sv. Charbela, Hladovka 5. 2. 2023


Hore stonče pastyřovje, Hladovka 6. 1. 2023


Koledovanie Goralov z Hladovky, 6. 1. 2023


Detský spevokol z Hladovky, 5. 1. 2023


Sv. omša na slávnosť Zjavenia Pána, Hladovka 6. 1. 2023


Koledovanie na fare, Hladovka 1. 1. 20263


Koledovanie na Obecnom úrade, Hladovka 1. 1. 2023


Vítanie nového roka 2023, Hladovka 1. 1. 2023


Novoročná sv. omša, Hladovka, 1. 1. 2023