Videa 2024

Rok 2024 

 


Zo sv. omše a procesie Božieho Tela a Krvi, Hladovka 2. 6. 2024 


Sv. omša pri príležitosti sviatku J. Nepomuckého, Hladovka, 15. 5. 2024


I. sv. prijímanie, Hladovka 12. 5. 2024 - zostrih

 
Svätá omša spojená s prinesením a uctením si relikvií blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, Hladovka 28. 4. 2024


Svätá omša - Veľkonočná nedeľa, Hladovka 31. 3. 2024


Svätá omša na Bielu sobotu, Hladovka 30. 3. 2024


Z obradov Veľkého piatku, Hladovka 29. 3. 2024


Zo sv. omše na Zelený štvrtok, Hladovka 28. 3. 2024


Krátky strih zo sv. omše - Nedeľa utrpenia Pána, Hladovka 24. 3. 2024


Združenie mariánskej mládeže v Hladovke, Krátke správy TV LUX, 15. 2. 2024

 

Celodiecézna adorácia vo farnosti Hladovka, 20. 1. 2024


Ukážka príležitostného zoskupenia goralskej muziky z Hladovky, 6. 1. 2024

 
Koledovanie na farskom úrade v Hladovke, 6. 1. 2023


Koledovanie na Obecnom úrade v Hladovke, 6. 1. 2024


Zostrih zo sv. omše - Slávnosť Zjavenia Pána, Hladovka 6. 1. 2024


Spoločné koledovanie Goralov Slovensku a Európe, Hladovka 6. 1. 2024


Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, sv. omša, Hladovka 1. 1. 2024