Videa 2019

 


Zostrih z krížovej cesty a sv. omše na Grape, 25. 8. 2019 


Odpustová sv. omša, 18. 8. 2019


Zostrih zo sv. omše a procesie pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, 20. 6. 2019


Zostrih z Obradov Veľkého piatku, 19. 4. 2019


Krížová cesta Veľkého piatku, 19. 4. 2019


Zelený štvrtok - Omša na pamiatku Pánovej večere, Hladovka 18. 4. 2019

Detský ples svätých - Nebo na zemi, 24. 2. 2019


Koledovanie na obecnom úrade, požiarnej zbrojnici a na fare, 6. 1. 2019


Niekoľko piesní z novoročnej sv. omše, 1. 1. 2019