Videa 2006 - 2010

  


Vianoce 2010, Hladovka 25. 12. 2010


Odpustová slávnosť - Hladovka 15. 8. 2010


Birmovka, Hladovka, 18. 4. 2010


Dobrá novina, Hladovka 2. 1. 2010


Polnočná svätá omša, Hladovka 24. 12. 2009


Z polnočnej svätej omše, 25. 12. 2008


Požehnanie misij. kríža, zriekanie sa hriechu - nedeľa 14. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Záver misii - nedeľa 14. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Poďakovania - nedeľa 14. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše 2 - nedeľa 14. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - Panna Mária - sobota 13. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - Modlitba - sobota 13. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - Láska - piatok 12. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - Utrpenie - piatok 12. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - O eucharistii - štvrtok 11. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - O eucharistii - štvrtok 11. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - Viera - štvrtok 11. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - Ježiš darca života - streda 10. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Katechéza pre deti - streda 10. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - Cirkev - streda 10. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - Smrť a súd - utorok 9. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - Spoveď - utorok 9. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Katechéza pre deti - utorok 9. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Kázeň zo sv. omše - Obrátenie - pondelok 8. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Katechéza pre deti - pondelok 8. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Hriech - pondelok 8. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Katechéza pre ženy - nedeľa 7. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Stretnutie s mládežou - nedeľa 7. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Sv. omša s misijnou kázňou 2 - nedeľa 7. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Sv. omša s misijnou kázňou - nedeľa 7. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka - zvuková nahrávka


Ľudové misie, farnosť Hladovka - Katechéza pre mužov - sobota 6. 12. 2008 - zvuková nahrávka


Začiatok ľudový misií, farnosť Hladovka 6. 12. 2008 (sobota) - zvuková nahrávka


Ľudové misie, Hladovka 14. 12. 2008 - II. časť - záver


Ľudové misie, Hladovka 6. 12. - 14. 12. 2008


Odpustová sv. omša pod Grapou, Hladovka 15. 8. 2008


Krížová cesta, Hladovka 15. 8. 2008


Odpustová slávnosť, Hladovka 17. 8. 2008

Jasličková pobožnosť, Pucov 30. 12. 2007

 
Jasličková pobožnosť, Hladovka 25. 12. 2007


Z programu pred Polnočnou sv. omšou, Hladovka, 25.12.2007???


Jasličková pobožnosť pred polnočnou sv. omšou, Hladovka 24. 12. 2007


Svätá omša pri kríži, Hladovka 15. 8. 2007


Odpustová sv. omša, Hladovka 12. 8. 2007


Svätá omša rodákov z Hladovky, Hladovka 11. 8. 2007


Jasličková pobožnosť, Hladovka 25. 12. 2006


Polnočná sv. omša, Hladovka 24. 12. 2006


Rozlúčka s kaplánom Mgr. Jánom Budzákom, Hladovka 25. 6. 2006


Slávnosť Božieho Tela, Hladovka 15. 6. 2006