Videa 2023

Rok 2023

 


Sv. omša na slávnosť Zjavenia Pána, Hladovka 6. 1. 2023


Koledovanie na fare, Hladovka 1. 1. 20263


Koledovanie na Obecnom úrade, Hladovka 1. 1. 2023


Vítanie nového roka 2023, Hladovka 1. 1. 2023


Novoročná sv. omša, Hladovka, 1. 1. 2023