Videa 2023

Rok 2023

 


Jasličková pobožnosť, Hladovka, 25. 12. 2023 

 
Polnočná sv. omša, Hladovka 25. 12. 2023


Stretnutie s Mikulášom, Hladovka 6. 12. 2023


TV Lux o misiách v Hladovke, 16. 11. 2023


Zostrih zo záverečnej sv. omše v rámci misijnej obnovy, Hladovka 12. 11. 2023


Zostrih zo sv. omše v rámci duchovnej obnovy, Hladovka 11. 11. 2023
- duchovná obnova, rok po ľudových misiách


Zostrih zo sv. omše, Hladovka 10. 11. 2023 - duchovná obnova, rok po ľudových misiách


Farníci z Hladovky a Dolného Kubína vo Svätom Hostýne - 2, 23. 9. 2023
- zo živého vysielania


Farníci z Hladovky a Dolného Kubína vo Svätom Hostýne, 23. 9. 2023
- zo živého vysielania

 


Farníci z Hladovky a Dolného Kubína na púti na Velehrade, 23.9.2023


Sv. omša na Grape, Hladovka 10. 9. 2023


Odpustová sv. omša, Hladovka 13. 8. 2023


Svätá omša ku cti sv. Charbela, Hladovka 5. 6. 2023, krátke info TV LUX 


Svätá omša ku cti sv. Charbela, Hladovka 5. 6. 2023
Po sv. omši nasledovalo svedectvo stigmatika Raymonda Nadera a po ňom pobožnosť ku sv. Charbelovi. Po pobožnosti si prítomní veriaci uctili ostatky sv. Charbela a boli pomazaní olejom sv. Charbela.


Sv. omša s relikviami sv. Charbela, Hladovka 5. 2. 2023


Hore stonče pastyřovje, Hladovka 6. 1. 2023


Koledovanie Goralov z Hladovky, 6. 1. 2023


Detský spevokol z Hladovky, 5. 1. 2023


Sv. omša na slávnosť Zjavenia Pána, Hladovka 6. 1. 2023


Koledovanie na fare, Hladovka 1. 1. 20263


Koledovanie na Obecnom úrade, Hladovka 1. 1. 2023


Vítanie nového roka 2023, Hladovka 1. 1. 2023


Novoročná sv. omša, Hladovka, 1. 1. 2023