Odkazy na foto

Fotografie na Jurči - zonerama  - odkaz na fotografie obce, školy, farnosti

Rok 2021

20210915 Sv. omša - slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, 15. 9. 2021

20210822 Sv. omša na Grape, 22. 8. 2021

20210815 Odpustová slávnosť, 15. 8. 2021

20210808 I. sv. prijímanie O. Ch., 8. 8. 2021

20210725 Požehnanie vozidiel, 25. 7. 2021

20210627 I. sväté prijímanie, 27. 6. 2021

20210615 Sv. omša pri príležitosti 15. výročia vysviacky vdp. Miroslava Žmijovského, 17. 6. 2021

20210603 Sv. omša - Slávnosť Kristovho Tela a Krvi, 3. 6. 2021

20210523 Sv. omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie , 23. 5. 2021

20210511 Sv. omša a procesia - prosby za úrodu, 11. 5. 2021

20210509 Svätá omša, 9. 5. 2021

 

Rok 2020

20201231 Pohreb Augustína Šprláka, 31. 12. 2020

20201206 Mikuláš, 6. 12. 2020

20200930 Požehnanie kaplnky Panny Márie na hornom konci dediny, 30. 9. 2020  

20200823 Krížová cesta, sv. omša a posedenie, 23. 8. 2020  

20200815 Odpustová svätá omša, 15. 8. 2020  

20200814 Vigília Nanebovzatia Panny Márie a procesia, 14. 8. 2020  

20200808 Farská túra k Roháčskym plesám, 8. 8. 2020  

20200726 Požehnanie dopravných prostriedkov, 26. 7. 2020  

20200724 Pohreb bývalého kostolníka Karola Greštiaka, 24. 7. 2020  

20200621 I. sväté prijímanie, 21. 6. 2020  

20200516 Svätá omša pri kaplnke Jána Nepomuckého, 16. 5. 2020  

20200510 Zo svätej omše počas pandémie koronavírusu, 10. 5. 2020 o 10:00 hodine  

20200510 Sväté omše počas epidémie koronavírusu  

20200301 Požehnanie sôch sv. Donáta a sv. Floriána, 1. 3. 2020

20200201 65. výročie uzavretia manželstva - Anton a Anna Petráková, 2. 1. 2020

20200106 Svätá omša Zjavenie Pána, 6. 1. 2020

20200106 Koledovanie na fare a Obecnom úrade

20200103 Sv. omša za účasti detí, 3. 1. 2020

20200101 Slávnosť Panny Márie bohorodičky - sv. omša, 1. 1. 2020

 

Rok 2019

20191226 Jasličková pobožnosť, 26. 12. 2019

20191225 Svätá omša - Narodenie Pána, 25. 12. 2019

20191225 Polnočná svätá omša, 25. 12. 2019

20191225 Po spievaní - na fare, 25. 12. 2019

20191208 Mikuláš, 8. 12. 2019

20191101 Slávnosť Všetkých svätých a požehnanie obnoveného hrobu kňaza Jozefa Golvoňa, 1. 11. 2019

20191007 Požehnanie zástavy ružencového bratstva, 7. 10. 2019

20190922 Poďakovanie za úrodu, 22. 9. 2019

20190825 Svätá omša a posedenie na Grape, 25. 8. 2019

20190818 Odpustová sv. omša, 18. 8. 2019

20190728 Požehnanie dopravných prostriedkov, 28. 7. 2019

20190627 Obliečka miništrantov, 27.6. 2019

20190622 Púť Butkov, 22. 6. 2019

20190620 Sv. omša a procesia Najsvätejšieho Tela a Krvi, 20. 6. 2019

20190611 Odovzdanie kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily, 11. 6. 2019

20190609 Nedeľa Ducha Svätého, 9. 6. 2019

20190602 Prvé sväté prijímanie, 2. 6. 2019

20190428 Požehnanie obrazu Božieho milosrdenstva, 28. 4. 2019

20190419 Obrady Veľkého piatku, 19. 4. 2019

20190419 Krížová cesta - Veľký piatok, 19. 4. 2019

20190418 Svätá omša - Zelený štvrtok Pánovej večere, 18. 4. 2019

20190414 Posvätenie zreštaurovaných krížov - procesijneho a kríža pri oltári, 14. 4. 2019

20190331 Blahoželanie a poďakovanie kostolníkovi, 31. 3. 2019

20190310 Poďakovanie bývalej organistke, 10. 3. 2019

20190224 Detský ples svätých - Nebo na zemi, 24. 2. 2019

20190222 Predstavenie Mariánskej družiny, 22. 2. 2019

20190106 Koledovanie na OU, v kvetinárstve, hasičskej zbrojnici a na fare, 6. 1. 2019

20190101 Novoročná omša a spievanie na fare, 1. 1. 2019

 

Rok 2018

20181225 Sv. omša - Božie narodenie, 26. 12. 2018

20181225 Polnočná sv. omša, 25. 12. 2018

20181225 Jasličková pobožnosť, 25. 12. 2018

20181208 Posvätenie betlehema a Mikuláš, 8. 12. 2018

20181202 Posvätenie adventných vencov, 2. 12. 2018

20181025 Návšteva vdp Pavla Tondru v našej farnosti, 25. 10. 2018

20180923 Poďakovanie za úrodu, 23. 9. 2018

20180914 Sľuby miništrantov, 13. 9. 2018

20180819 Sv. omša pri kríži, 19. 8. 2018

20180812 Odpustová slávnosť, 12. 8. 2018

20180531 Procesia, 31. 5. 2018

20180513 Sv. omša a posvätenie stĺpu sv. Floriána, 13. 5. 2018

20180506 I. sväté priímanie, 6. 5. 2018

20180421 Birmovka, 21. 4. 2018

20180401 Veľkonočná nedeľa - sv. omša, 1. 4. 2018

20180323 Krížová cesta birmovancov, 23. 3. 2018

20180211 Pobožnosť s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých, 11. 2. 2018

20180204 Pobožnosť - uctenie si prvostupňových relikvií sv. Charbela Makhloufa, 4. 2. 2018

20180106 Sv. omša na Troch kráľov, 6. 1. 2018

20180101 Novoročná sv. omša, 1. 1. 2018

 

Rok 2017

20171225 Prvý sviatok vianočný, 25. 12. 2017

20171225 Polnočná sv. omša, 25. 12. 2017

20171225 Jasličková pobožnosť a dobrá novina, 25. 12. 2017

20171206 Mikuláš v kostole, 6. 12. 2017

20170924 Poďakovanie za úrodu, 24. 9. 2017

20170815 Odpustová sv. omša nad Grapou, 15. 8. 2017

20170813 Odpustová sv. omša, 13. 8. 2017

20170705 Privítanie nového kňaza, vd. Mgr. Miroslava Žmijovského vo farnosti, 5. 7. 2017

20170514 Prvé sväté prijímanie, 14. 5. 2017

20170409 Mládežnícka Krížová cesta, 9. 4. 2017

20170106 Trojkráľová sv. omša, 6. 1. 2017

20170101 Novoročná sv. omša, 1. 1. 2017
 

Rok 2016

20161225 Prvý sviatok vianočný, 25.12.2016

20161224 Polnočná sv. omša, Hladovka 24.12.2016

20160925 Poďakovanie za úrodu, 25. 9. 2016

20160815 Odpustová omša nad Grapou, 15. 8. 2016

20160814 Odpustová slávnosť, 14. 8. 2016

20160808 Kostol v Hladovke, 8. 8. 2016

20160619 25. výročie kňazstva - ICLic. Dušan Škrabek

20160515 I. sväté prijímanie, 15. 5. 2016

20160421 Vizitácia, 21. 4. 2016

20160106 Z Trojkráľovej svätej omše, 6. 1. 2016

20160101 Z Novoročnej svätej omše, 1. 1. 2016
 

Rok 2015

20151225 Sv. omša na Božie narodenie, 25. 12. 2015

20151224 Polnočná svätá omša, 24. 12. 2015

20151018 Poďakovanie za úrodu, 18. 10. 2015

20150816 Odpustová sv. omša, 16. 8. 2015

20150815 Odpustová sv. omša nad Grapou

20150814 Krížová cesta, 14. 8. 2015

20150503 - Prvé sväté prijímanie, 3. 5. 2015

20150405 - Veľkonočná nedeľa, 5. 4. 2015

20150101 - Dobrá novina, 1. 1. 2015
 

Rok 2014

20141224 - Polnočná sv. omša, 24. 12. 2014

20140921 - Poďakovanie za úrodu, 21. 9. 2014

20140815 - Odpustová slávnosť, 15. 8. 2014

20140504 - Prvé sväté prijímanie, 4. 5. 2014

20140427 - Birmovka, 27. 4. 2014

20140323 - Kostol v Hladovke, 23. 3. 2014

20140103 - Dobrá novina, 3. 1. 2014

20140101 - Novoročná omša, 1. 1. 2014


Rok 2013

20131225 - Sv. omša na Božie narodenie, 25. 12. 2013

20131224 - Polnočná sv. omša, 24. 12. 2013

20131009 Spomienka na vdp. Jozefa Golvoňa, 9. 10. 2013

20130922 Poďakovanie za úrodu, 22. 9. 2013

20130818 Odpustová slávnosť, 20150818

20130815 Odpustová slávnosť pod Grapou, 15. 8. 2013

20130519 Prvé sväté prijímanie, 19. 5. 2013

20130114 Sv. omša pri príležitosti 60. narodenín vdp. Onderaja Lajčina, 14. 1. 2013

20130106 Sv. omša na Troch kráľov, 6. 1. 2013

20130101 Novoročná omša, spievanie na fare, 1. 1. 2013
 

Rok 2012

20121225 Jasličková pobožnosť, 25. 12. 2012

20121224 - Polnočná sv. omša, 24. 12. 2012

20121202 Privítanie vdp Ondreja Lajčina vo farnosti, 2. 12. 2012

20121028 Poďakovanie za úrodu, 28.10. 2012

20121013 Pohrebná sv. omša vdp Jozefa Golvoňa, 13. 10. 2012

20121012 Zádušná omša za vdp Jozefom Golvoňom, 12. 10. 2012

20120815 Odpustová omša pod Grapou, 15. 8. 2012

20120812 Odpustová slávnosť, 12. 8. 2012

20120527 Prvé sv. prijímanie, 27. 5. 2012

 

Rok 2011

20111225 Dobrá novina, 25. 12. 2011

20111224 Polnočná sv. omša, 24. 12. 2011

20111016 Poďakovanie za úrodu, 16. 10. 2011

20110814 - Odpustová sv. omša, 14. 8. 2011

20110812 Odpustová sv. omša pod grapou, 15. 8. 2015

20110529 Prvé sv. prijímanie, 29. 5. 2011

20110101 Novoročná sv. omša, 1. 1. 2011


Rok 2010

20101224 Polnočná sv. omša, 24. 12. 2010

20101031 Poďakovanie za úrodu, 31. 10. 2010

20100815 Odpustová slávnosť, 15. 8. 2015

20100523 Prvé sväté prijímanie, 23. 5. 2010

20100418 Birmovka, 18. 4. 2010

20100102 Dobrá novina, 2. 1. 2010

20100101 Novoročná sv. omša, 1. 1. 2010

 

Rok 2009

20091224 Polnočná sv. omša, 24. 12. 2009

20091004 Poďakovanie za úrodu, 4. 10. 2009

20090816 Odpustová sv. omša, 16. 8. 2009

20090815 Odpustová sv. omša pod Grapo, 15. 8. 2009

20090629 Blahoželanie vdp. Golvoňovi, 29. 6. 2009

20090531 Prvé sväté prijímanie, 31. 5. 2009

 

Rok2008

20081224 Polnočná sv. omša, 24. 12. 2008

20081214 Misie 2008, 14.12.2008

20081213 Misie 2008 - stretnutie v Suchej Hore, 13. 12. 2008

20081209 Misie 2008 - stretnutie so žiakmi, 9. 12. 2008

20081208 Misie 2008, 8. 12. 2008

20081207 Misie 2008, 7. 12. 2008

20081206_Misie 2008, 6. 12. 2008

20081026 Poďakovanie za úrodu, 26. 10. 2008

20080817 Odpustová sv. omša, 17. 8. 2008

20080815 Odpustová sv. omša Pod Grapou, 15. 8. 2008

20080525 Prvé sv. prijímanie, 25. 5. 2008

20080101 Novoročná sv. omša, 1. 1. 2008

 

Rok 2007

20071230 Naši gorali na Jasličkovej pobožnosti v Pucove, 30. 12. 2007

20071226 Keledníci, 26. 12. 2007

20071225 Jasličková pobožnosť, 25. 12. 2007

20071224 Polnočná sv. omša, 24. 12. 2007

20071014 Poďakovanie za úrodu, 14. 10. 2007

20070815 Odpustová slávnosť pod Grapou, 15. 8. 2007

20070812 Odpustová s. omša, 12. 8. 2007

20070811 Sv. omša rodákov, 11. 8. 2007

20070809 Začiatok osláv 220 výročia farnosti, 9. 8. 2007

20070603 Prvé sv. prijímanie, 3. 6. 2007

20070506 Omša hasičov, 6. 5. 2007


Rok 2006

20061225 Jasličková pobožnosť, 25. 12. 2006

20061224 Polnočná sv. omša a po spievaní, 25. 12. 2006

20061015 Návšteva pápežského nuncia, 15. 10. 2006

20061008 Poďakovanie za úrodu, 8. 10. 2006

20060813 Odpustová slávnosť, 13. 8. 2006

20060625 Rozlúčka s kaplánom, 25. 6. 2006

20060615 Procesia po Hladovke , 15. 6. 2006

20060528 I. sväté prijímanie, 28. 5. 2006

20060507 Birmovka, 7. 5. 2006

 

Rok 2005

20051225 Polnočná sv. omša a spievanie na fare, 25. 12. 2005

20051225 Jasličková pobožnosť, 25. 12. 2005

20050703 Privítanie nového kaplána, 3. 7. 2005


Rok 2004

20041225 Jasličková pobožnosť, 25. 12. 2004

20041224 Polnočná svätá omša, 24. 12. 2004

20040815 Odpustová sv. omša a posvätenie novej sakristie, 15. 8. 2004

20040627 40 výročie kňazskej vysviacky vdp. Jozefa Golvoňa, 27. 6. 2004

20040606 I. sv. prijímanie, 6. 6. 2004


Rok 2003

20031225 Polnočná sv. omša, 25. 12. 2003

20031225 Jasličková pobožnosť, 25. 12. 2003

20030817 Odpustová slávnosť

20030511 I. sv. prijímanie, 11. 5. 2003


Rok 2002

20021225 Sv. omša na Božie marodenie, 25. 12. 2002

20021225 Jasličková pobožnosť, 25. 12. 2002

20021224 Na polnočnej sv. omši, 24. 12. 2002

20021208 Mikuláš, 8. 12. 2002

20020602 Prvé sv. prijímanie, 2. 6. 2002

20020413 Birmovka, 13. 4. 2002

20020106 Dobrá novina - koledovanie, 6. 1. 2002


Rok 2001

20011225 Spevácky zbor na sv. omši, 25. 12. 2001

20011225 Polnočná sv. omša, 25. 12. 2001

20010812 Odpustová sv. omša a mládežnícky spevokol, 12. 8. 2001