Ľudové misie 1946

O Ľudových misiách vo farnosti na jar 1946 sa zachovala krátka informácia v Misionárskom kalendári 1947, ktorý vydali Misionári Božieho Slova na Slovensku. Píše sa v ňom, že sa misie konali na jar 1946 v Suchej Hore. Pri tejto príležitosti urobil jeden z Misionárov (P. Kališ SVD) vo voľných chvíľach niekoľko záberov zo života tejto obce.

K obrázkom bol v Misionárskom kalendári 1947 na str. 36 uvedený tento text:
Suchá Hora na Orave je posledná slovenská obec pri polských hraniciach. Na jar r. 1946 konaly sa v obci sv. misie. Pri tejto príležitosti jeden z misionárov (P. Kališ SVD) urobil vo voľných chvíľach viacero podarených záberov zo života tejto rázovitej slovenskej obce. Prinášame z nich niekoľko: 1. Pri posviacke misijného kríža. 2. Na ceste do kostola: "No, neboj sa, len chcem vidieť, aký obrázok si dostal od pána misionára." Ako vidieť, ovce im dávajú nielen čo potrebujú do seba, ale i na seba. Pri práci: 3. u krpčiara, 4. pri kolovrate, 5. strihajú ovce, 6. mútia na salaši. Ich mamky sa iste vela nestaraly, či majú dosť vitamínov! A ako vidieť, majú vitamíny A, B, C a všetky ostatné v hojnosti. Dostávajú ich nie v lekárni, ale z jednoduchej stravy: mlieka, zemiakov, kapusty. Vo voľnej chvíli: 7. Prišli kamarátky len tak k oknu. Kto vie, za kým, či za Markou alebo Jankom? 8. Parobci pospolu: Ja by som mu dal! Len nech sa opováži! 9. A keď je čas zábavy, zatančia si. Aj bez parketovej dlážky. 10. Po valaský od zeme.

(Poznámka: Fotografie Misionárskeho kalendára 1947 nájdete aj vo fotogalérii - Suchá Hora/História