Ľudové misie 2022

PROGRAM MISIÍ 2022  
(Program misií - pre tlač)  

V sobotu 12.11.2022 o 18:00 hod. začínajú v našej farnosti ľudové misie, ktoré budú viesť misionári z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul – Lazaristi. Pozývame a povzbudzujeme všetkých k účasti na duchovnej obnove našej farnosti. Prvé a druhé pozvanie na misie: fotoalbum: 30. 10. 2011 a fotoalbum: 6. 11. 2022

Sobota 12. 11. 2022
18:00 hod. Spev a modlitba k Duchu Svätému
• Symbolické odovzdanie farnosti
• Modlitba za sväté misie
• Úvodná sv. omša s misijnou kázňou: KDE SI, ADAM? - video / foto


Nedeľa 13. 11. 2022
8:00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ - video  /  foto  
10:00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: GENERÁLNA SV. SPOVEĎ - video  /  foto  
15:00 hod. Korunka Božieho milosrdenstva, po korunke stretnutie s mládežou - spoločný foto album
17:30 hod. Stavovská náuka pre mužov - spoločný foto album


Pondelok 14. 11. 2022
7:00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: HRIECH -  video /  foto
• Dopoludnia návšteva obecného úradu a základnej školy  -  video /  foto
16:00 hod. Sv. omša za účasti detí  -  video /  foto
18:30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: OBRÁTENIE - video  /  foto
• Po sv. omši stavovská náuka pre ženy - foto


Utorok 15. 11. 2022
7:00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: SPOVEĎ  -  video foto
16:00 hod. Sv. omša za účasti detí  -  video /  foto
18:30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: SMRŤ A SÚD  -  video /  foto
• Po sv. omši pobožnosť za zosnulých
(priniesť si fotku zomrelého príbuzného a sviece)


Streda 16. 11. 2022
8:00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: CIRKEV - video  /  foto
16:00 hod. Sv. omša za účasti detí - video foto  
18:30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA - video  /  foto  
• Po sv. omši Večer svedectiev – spoločenstvo Dismas - so svedectvami sa s nami podelil kpt. Michal Libant - video  /  foto - fotoalbum večernej sv. omše.
• Nikodémova noc


Štvrtok 17. 11. 2022
8:00 hod.  Sv. omša s misijnou kázňou: VIERA - video  /  foto 
18:30 hod. sv. omša s misijnou kázňou: EUCHARISTIA - video  /  foto
• Po sv. omši Adorácia na spôsob TAIZÉ - video  /  foto


Piatok 18. 11. 2022
Pôstny deň farnosti obetovaný za duchovné ovocie misií
7:00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: UTRPENIE - video  /  foto  
• Vo sv. omši s udelením sviatosti pomazania chorých
9:00 hod. Dopoludnia návšteva chorých vo farnosti s vysluhovaním sviatostí
18:30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: LÁSKA - video  /  foto
• Vo svätej omši bude obnova manželských sľubov
• Po sv. omši KRÍŽOVÁ CESTA po dedine - video  /  foto


Sobota 19. 11. 2022
8:00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: MODLITBA - foto  /  video  
15:00 hod. Stretnutie s mládežou - foto
18:00 hod. Divadielko o Zázračnej medaili - video  /  foto
18:30 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: PANNA MÁRIA - video  /  foto
• Po sv. omši požehnanie a rozdávanie „Zázračnej medaily“


Nedeľa 20. 11. 2022
8:00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: KRÍŽ - video  /  foto
10:00 hod. Sv. omša s misijnou kázňou: KRÍŽ - video  /  foto
14:00 hod. Záverečná ďakovná pobožnosť - video  /  foto
• Zverenie farnosti pod ochranu Panny Márie
• Te Deum
• Požehnanie a uctenie misijného kríža


Možnosť prijať sviatosť zmierenia
Utorok – od 9:00 – 12:00 hod. a od 14:00 hod. ...
Streda – od 9:00 – 12:00 hod. a od 14:00 hod. ...
Štvrtok – od 9:00 – 12:00 hod. a od 14:00 hod. ...
Piatok – od 14:00 hod. …

Misie v Hladovke - reportáž TV LUX, 22. 11. 2022  - odkaz na video