Upratovanie kostola

Už od nepamäti sa o poriadok, čistotu a výzdobu v našom chráme starajú veriaci našej farnosti pod vedením kostolníka. Bez tejto dobrovoľníckej práce by to v našom kostole iste nevyzeralo tak, ako to vyzerá a preto všetkým, ktorí sa na tejto činnosti podieľajú patrí veľká vďaka. Pán Boh zaplať. 
Upratovanie sa koná väčšinou raz v týždni, v sobotu doobeda asi od 9:00, prípadne podľa dohody členov upratovacej skupiny. Urobí sa kvetinová výzdoba, poutierajú sa lavice, povysávajú koberce, poumýva dlážka v celom kostole, sakristii, nad sakristiou a na chóre. Podľa potreby sa vyprášia koberce. Pred väčšími sviatkami - Veľká noc, prvé sväté prijímanie, birmovka, odpustová slávnosť, Vianoce... sa robieva veľké upratovanie, kedy sa upratovania zúčastňujú dve upratovacie skupiny i ďalší veriaci.

Ak sa chcete presvedčiť, či sú na stránku nahrané aktuálne oznamy, aktualizujte stránku.
Pre aktualizáciu stránky (znovu načítanie stránky) stlačte CTRL+F5, alebo CTRL+R.

Aktuálne zoznam upratovacích skupín si môžete stiahnuť aj na tomto odkaze
Rozpis jednotlivých skupín na upratovanie kostola bol naposledy aktualizovaný 24. 9. 2021)