|
V súčasnosti pôsobia v našej farnosti títo organisti:
Mgr. Monika Brnušáková
Anežka Brnušáková
Pre organistov dávame do pozornosti stránky: http://organisti.sk; http://spevnik.sk