Organisti a kostolníci

 


V súčasnosti pôsobia v našej farnosti títo organisti:
Mgr. Monika Brnušáková, od r. 2004
Anežka Brnušáková
Angela Kozerová (od roku 1957-2014)
Podrobnosti o organe: https://organy.hc.sk/organ/1528-chorovy-pozitiv?first=all
Pre organistov dávame do pozornosti stránky: http://organisti.skhttp://spevnik.sk


Monika Brnušáková, Hladovka 16. 4. 2022, ako hlavná organistka od r. 2004


Anežka Brnušáková, rod. Kozerová. Druhá organistka, začala hrávať pri svojej mame Angele Kozerovej už ako piatačka a hráva dodnes. Od apríla 2019 vykonáva aj funkciu druhej kostolníčky.


Organistky: Mária Olešová, rod. Šprláková (SH) a Angela Kozerová, ktorá bola organistkou od roku 1957-2014


Angela Kozerová, Hladovka 10. 3. 2019 - Poďakovanie za 57 rokov služby organistky


Zlatá plaketa pre organistku Angelu Kozerovú

 

 

Kostolníci:


Mária Kendralová (*1956), Hladovka 7. 5. 2022, kostolníčkou je od apríla 2019.


Karol Greštiak, Hladovka 31. 3. 2019, bol kostolníkom 16 rokov - do 31. 3. 2019


Poďakovanie Karolovi Greštiakovi za 16 rokov služby kostolníka, Hladovka 31. 3. 2019


Zlatá plaketa pre Karola Greštiaka za 16 rokov služby kostolníka.


Štefan Maslák, kostolník do roku 2003, Hladovka 9. 7. 2017


Kostolník Štefan Maslák (najskôr priebežne vypomáhal, neskôr sa až do r. 2003 službe venoval naplno), Mária Kubicová (kostolníčka od 1984) s manželom Františkom Kubicom, dcérou Máriou a vnučkou Danielou. Úlohe kostolníkov sa venovali asi 33 rokov - až do roku 2003. (asi roky 1969 - 1972, 1974 - 2003)


Kostolník František Kubica (+1985) kostolníkom asi v r. 1969 - 1972, 1974-1984


Matej Šprlák Uličný (Babuscař), po ňom syn Augustín Šprlák (na fotografii) - obaja spolu asi tri roky


Augustín Hrubec, v pozadí - kostolníkom asi 3 roky, v popredí vdp. Michal Tondra

- Peter Gallas - Klak