Videa 2019


Týždeň s farnosťou Hladovka, 2019 (Vyrobila TV Lux)


Jasličková pobožnosť, Hladovka 26. 12. 2019


Zostrih piesni z omše Narodenia Pána, Hladovka 25. 12. 2019


Po spievaní - na fare, Hladovka 25. 12. 2019


Týždeň s farnosťou Hladovka, vyrobila TV LUX s.r.o.


 Polnočná svätá omša, Hladovka, 25. 12. 2019


Zostrih z Pobožnosti s Mikulášom, Hladovka 8. 12. 2019


Požehnanie zástavy ružencového bratstva, 7. 10. 2019


Zostrih z krížovej cesty a sv. omše na Grape, 25. 8. 2019 


Odpustová sv. omša, 18. 8. 2019


Zostrih zo sv. omše a procesie pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, 20. 6. 2019


Zostrih z Obradov Veľkého piatku, 19. 4. 2019


Krížová cesta Veľkého piatku, 19. 4. 2019


Zelený štvrtok - Omša na pamiatku Pánovej večere, Hladovka 18. 4. 2019

Detský ples svätých - Nebo na zemi, 24. 2. 2019


Koledovanie na obecnom úrade, požiarnej zbrojnici a na fare, 6. 1. 2019


Niekoľko piesní z novoročnej sv. omše, 1. 1. 2019