Videá do roku 2011

 


Spevokol na sv. omši, Hladovka 25. 12. 2011


Jasličková pobožnosť, Hladovka 25. 12. 2011


Hladovka 24. 12. 2011 - polnočná sv. omša


Odpustová svätá omša, Hladovka 14. 8. 2011


Novoročná sv. omša, Hladovka 1. 1. 2011


Vianoce 2010, Hladovka 25. 12. 2010


Odpustová slávnosť - Hladovka 15. 8. 2010


Z polnočnej svätej omše, 25. 12. 2008


Požehnanie misij. kríža, zriekanie sa hriechu - nedeľa 14. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Záver misii - nedeľa 14. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Poďakovania - nedeľa 14. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše 2 - nedeľa 14. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - Panna Mária - sobota 13. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - Modlitba - sobota 13. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - Láska - piatok 12. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - Utrpenie - piatok 12. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - O eucharistii - štvrtok 11. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - O eucharistii - štvrtok 11. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - Viera - štvrtok 11. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - Ježiš darca života - streda 10. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Katechéza pre deti - streda 10. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - Cirkev - streda 10. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - Smrť a súd - utorok 9. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - Spoveď - utorok 9. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Katechéza pre deti - utorok 9. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Kázeň zo sv. omše - Obrátenie - pondelok 8. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Katechéza pre deti - pondelok 8. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Hriech - pondelok 8. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Katechéza pre ženy - nedeľa 7. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Stretnutie s mládežou - nedeľa 7. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Sv. omša s misijnou kázňou 2 - nedeľa 7. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Sv. omša s misijnou kázňou - nedeľa 7. 12. 2008, Ľudové misie, farnosť Hladovka


Ľudové misie, farnosť Hladovka - Katechéza pre mužov - sobota 6. 12. 2008


Začiatok ľudový misií, farnosť Hladovka 6. 12. 2008 (sobota)


Ľudové misie, Hladovka 14. 12. 2008 - II. časť - záver


Ľudové misie, Hladovka 6. 12. - 14. 12. 2008


Odpustová sv. omša pod Grapou, Hladovka 15. 8. 2008


Krížová cesta, Hladovka 15. 8. 2008


Odpustová slávnosť, Hladovka 17. 8. 2008

 
Jasličková pobožnosť, Hladovka 25. 12. 2007


Polnočná svätá omša, Hladovka, 25.12.2007


Jasličková pobožnosť pred polnočnou sv. omšou, Hladovka 24. 12. 2007


Jasličková pobožnosť, Hladovka 25. 12. 2006


Rozlúčka s kaplánom Mgr. Jánom Budzákom, Hladovka 25. 6. 2006


Slávnosť Božieho Tela, Hladovka 15. 6. 2006


Pieseň z Jasličkovej pobožnosti, Hladovka 25. 12. 2005


I. sv. prijímanie, Hladovka 23. 5. 1999


Ľudové misie, Hladovka 2. 11. - 10. 11. 1996


Prístavba kostola v Suchej Hore - Práce pri rozširovaní kostola v Suchej Hore v roku 1993


Birmovka, Hladovka 20. 9. 1992


Odpustová sv. omša, Hladovka, 18. 8. 1991