Slávnosti vo farnosti

Niektoré z dôležitých termínov v našej farnosti:

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať v sobotu 21. 4. 2018
   V Suchej Hore v nedeľu 29. 4. 2018

Prvé sväté prijímanie sa v našej farnosti bude vysluhovať v nedeľu 06. 5. 2018
   V Suchej Hore v nedeľu 13. 5. 2018