Slávnosti vo farnosti

Niektoré z dôležitých termínov v našej farnosti:

Rok 2019

06. 03. 2019 - Popolcová streda
21. 04. 2019 -Veľká noc
30. 05. 2019 - Nanebovstúpenie Pána
02. 06. 2019 - Slávnosť prvého svätého prijímania - 7. veľkonočná nedeľa. (V Suchej Hore – 26.05.2019)
09. 06. 2019 - Zoslanie Ducha Svätého
15. 08. 2019 - odpustová slávnosť  (štvrtok)
16. 08. 2019 - výročie posviacky kostola
18. 08. 2019 - nedeľné slávenie odpustovej slávnosti
25. 08. 2019 - svätá omša pri kríži na Grape – v nedeľu popoludní (predbežný, nepotvrdený termín)
01. 12. 2019 - Prvá adventná nedeľa

 

Rok 2018

Odpustová slávnosť v Hladovke:
- nedeľné slávenie – 12.08.2018
- odpustová slávnosť – 15.08.2018
- výročie posviacky kostola – 16.08.2018
- svätá omša pri kríži na Grape – 19.08.2018 – v nedeľu popoludní.