Slávnosti vo farnosti

Niektoré z dôležitých termínov v našej farnosti:

Rok 2024

14. 2. 2024 - Popolcová streda (streda)   
31. 3. 2024 - Veľkonočná nedeľa (nedeľa)
09. 5. 2024 - Nanebovstúpenie Pána (štvrtok)
19. 5. 2024 - Slávnosť Zoslania Ducha Svätého (Turíce) (nedeľa)
12. 5. 2024 - slávnosť prvého svätého prijímania (nedeľa)  
30. 5. 2024 - Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) (štvrtok)
15. 8. 2024 - odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (štvrtok)  
16. 8. 2024 - výročie posviacky kostola (piatok)
18. 8. 2024 - nedeľné slávenie odpustovej slávnosti (nedeľa)
1. 11. 2024 - Slávnosť všetkých svätých (piatok)
1. 12. 2024 - Prvá adventná nedeľa (nedeľa)

Rok 2023

9. 4. 2023 - Veľkonočná nedeľa (nedeľa)
19. 5. 2023 - Nanebovstúpenie Pána (piatok)
14. 5. 2023 - slávnosť prvého svätého prijímania (nedeľa)
13. 8. 2023 - nedeľné slávenie odpustovej slávnosti (nedeľa)
15. 8. 2023 - odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (utorok)  
16. 8. 2023 - výročie posviacky kostola (streda)
3. 12. 2023 - Prvá adventná nedeľa (nedeľa)

Rok 2022

17. 4. 2022 - Veľkonočná nedeľa (nedeľa)
21. 5. 2022 - sviatosti birmovania (sobota)
27. 5. 2022 - Nanebovstúpenie Pána (piatok)
29. 5. 2022 - slávnosť prvého svätého prijímania (nedeľa)
14. 8. 2022 - nedeľné slávenie odpustovej slávnosti (nedeľa)
15. 8. 2022 - odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (pondelok)  
16. 8. 2022 - výročie posviacky kostola (utorok)
12.- 20.11.2022 - ľudové misie, ktoré budú viesť pátri Lazaristi z rehole sv. Vincenta de Paul.
27. 11. 2022 - Prvá adventná nedeľa (nedeľa)

 

Rok 2020

26. 02. 2020 - Popolcová streda
12. 04. 2020 - Veľká noc - Veľkonočná nedeľa
21. 05. 2020 - Nanebovstúpenie Pána
31. 05. 2020 - Zoslanie Ducha Svätého
21. 06. 2020 - Slávnosť prvého svätého prijímania. (V Suchej Hore – X.0X.2020)
15. 08. 2020 - o 10:30 hod. - odpustová slávnosť Nanebovzatia Panny Márie (sobota)
16. 08. 2020 - výročie posviacky kostola
23. 08. 2020 - svätá omša pri kríži na Grape – (nedeľa - len v prípade priaznivých podmienok)
29. 11. 2020 - Prvá adventná nedeľa

 

Rok 2019

06. 03. 2019 - Popolcová streda
21. 04. 2019 - Veľká noc
30. 05. 2019 - Nanebovstúpenie Pána
02. 06. 2019 - Slávnosť prvého svätého prijímania - 7. veľkonočná nedeľa. (V Suchej Hore – 26.05.2019)
09. 06. 2019 - Zoslanie Ducha Svätého
15. 08. 2019 - odpustová slávnosť  (štvrtok)
16. 08. 2019 - výročie posviacky kostola
18. 08. 2019 - nedeľné slávenie odpustovej slávnosti
25. 08. 2019 - svätá omša pri kríži na Grape – v nedeľu popoludní
01. 12. 2019 - Prvá adventná nedeľa