Slávnosti vo farnosti

Niektoré z dôležitých termínov v našej farnosti:

Odpustová slávnosť v Hladovke:
- nedeľné slávenie – 12.08.2018
- odpustová slávnosť – 15.08.2018
- výročie posviacky kostola – 16.08.2018
- svätá omša pri kríži na Grape – 19.08.2018 – v nedeľu popoludní.