Videá 2011 – 2014

 


Vianočné spevy a polnočná sv. omša, Hladovka, 24. 12. 2014


Poďakovanie za úrodu, Hladovka, 21. 9. 2014


90. výročie založenia DHZ v Hladovke, 14. 9. 2014


Odpustová slávnosť, Hladovka, 15. 8. 2014


Hladovka, 6. 1. 2014, Niekoľko piesní zo sv.omše sviatku Troch kráľov


Novoročná sv. omša, Hladovka, 1. 1. 2014


Polnočná sv. omša, Hladovka, 24. 12. 2013


Poďakovanie za úrodu, Hladovka 22. 9. 2013


Odpustová sv. omša, Hladovka 18. 8. 2013


Krížová cesta, sv. omša a posedenie pod Grapou, Hladovka 15. 8. 2013


Jasličková pobožnosť, Dobrá novina, Hladovka 25. 12. 2012


Polnočná sv. omša, 24. 12. 2012


Privítanie nového farára vdp. Ondreja Lajčina vo farnosti Hladovka, 2. 12. 2012


Pohreb vdp. farára PaedDr. Jozefa Golvoňa, Hladovka 13.10. 2012


Zádušná svätá omša za vdp. PaedDr. Jozefa Golvoňa, farára z Hladovky, 12. 10. 2012


I. sv. prijímanie, Hladovka, 27. 5. 2012


Spevokol na sv. omši, Hladovka 25. 12. 2011


Jasličková pobožnosť, Hladovka 25. 12. 2011


Hladovka 24. 12. 2011 - polnočná sv. omša


Odpustová svätá omša, Hladovka 14. 8. 2011


Novoročná sv. omša, Hladovka 1. 1. 2011