Ľudové misie 1996

V roku 1996 sa ľudové misie vo farnosti Hladovka konali v dňoch 2. 11 - 10. 11. 1996. Viedli ich otcovia redemptoristi z Podolinca - otec Michal Zamkovský a otec Štefan Varecha. Pomáhal im brat Dušan Stankovský z Bratislavy.

Jednotlivé časti misií boli zaznamenané aj na videokazete a jej prepis si môžete pozrieť priamo na tejto stránke, alebo na Youtube.  


Ľudové misie vo farnosti Hladovka, 2. - 10. 11. 1966