Správca farnosti

 

Farský administrátor vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský.

Dátum narodenia: 16.09.1981
Dátum ordinácie: 17.06.2006
História pôsobenia: 
17.06.2006 - 30.6.2007 - kaplán v Spišskej Kapitule 
01.07.2007 - 30. 6. 2011 - kaplán v Poprade 
1.7.2011 - 9. 7. 2013 - kaplán v Dolnom Kubíne 
10.7.2013 - 3. 7. 2017 - kaplán v Hruštíne
od 4. 7. 2017 - farský administrátor v Hladovke