Videá 2015 – 2016

 


Zostrih piesní z polnočnej sv. omše, Hladovka 24. 12. 2016


Zostrih piesní a homília zo svätej omše, Hladovka 25. 12. 2016


Polnočná sv. omša, Hladovka 24. 12. 2016


Odpustová omša Nad Grapou, Hladovka 15. 8. 2016


Odpustová sv. omša v Hladovke, 14. 8. 2016


Sv. omša pri príležitosti 25. výročia kňazstva, ICLic. Dušana Škrabeka


Z Trojkráľovej svätej omše, Hladovka, 6. 1. 2016


Z novoročnej svätej omše, Hladovka 1. 1. 2016


Spevácky zbor, Hladovka, druhý sviatok vianočný, 26. 12. 2015


Zo svätej omše - Prvý sviatok vianočný, Hladovka 25. 12. 2015


Z polnočnej sv. omše, Hladovka, 24. 12. 2015


Odpustová svätá omša, Hladovka 16. 8. 2015


Odpustová sv. omša nad Grapou, Hladovka 15. 8. 2015


Zádušná sv. omša za vdp dekana Michala Tondru, Suchá Hora, 20. 2. 2015


Dobrá novina, Hladovka, 15. 1. 2015


Niekoľko piesní z novoročnej sv. omše, Hladovka, 1. 1. 2015