Rozpis čítaní v týždni

Ak sa chcete presvedčiť, či je na stránke nahraný aktuálny rozpis, aktualizujte stránku.
Pre aktualizáciu stránky (znovu načítanie stránky) stlačte CTRL+F5, alebo CTRL+R