Dejiny-farnosti

V roku 1787 bola založená farnosť v Hladovke. Obyvatelia obcí Hladovka a Suchá Hora, spadajúci do farnosti boli katolíci i evanjelici. V súčasnosti sú v obci len katolíci.
V roku 1789 bola postavená budova fary v Hladovke a drevený kostolík na mieste, kde teraz stojí socha svätého Floriána. V roku 1935 sa začala stavba kostola v Suchej Hore. Tento kostol v roku 1995 rozšírili a predĺžili.
V čase pripojenia oboch obcí k Poľsku tu pôsobili poľskí kňazi. Títo sa snažili obyvateľstvo popoľštiť, no väčšina obyvateľstva sa tomu vzpierala do takej miery, že do sporu musela zasiahnuť štátna moc. Keď ani to nepomohlo, 1. 9. 1939 sa farnosť pripojila opäť ku Slovensku.

Dňom 1. 7. 2006 sa z farnosti Hladovka oddeľuje filiálka Suchá Hora a stáva sa samostatnou farnosťou. Farárom farnosti Suchá Hora je od 1. 7. 2006 vdp. farár Michal Tondra, dekan Trstenského dekanátu.

 

 

V druhej polovici roku 2012 začal, na základe starých fotografii, prácu na novom Bohostánku Stanislav Buš (č. d. 251). Spodná časť bola dokončená a pozlátená v I. polroku 2013. Vrchná časť bola dokončená a pozlátená začiatkom roka 2014. Celý Bohostánok zhotovil Stanislav Buš zdarma a pozlátenie uhradila farská rada.

 V piatok 4. 8. 2017 pri večernej svätej omši vdp. Mgr Miroslav Žmijovský, s dovolením otca biskupa, premiestnil Oltárnu sviatosť z bočného bohostánku do bohostánku na hlavnom oltári.