Ľudové misie 2008

V roku 2008 sa vo farnosti Hladovka konali ľudové misie v dňoch 6. - 14. 12. 2008. Misie konali redemptoristi: páter Michal Zamkovský, páter Martin Zanovit a páter Martin Huk. Zachovali sa fotografie, video i audio záznamy jednotlivých príhovorov.

Fotogaléria:
06. 12. 2008 
07. 12. 2008 
08. 12. 2008  
09. 12. 2008 
13. 12. 2008 
14. 12. 2008 

Video záznamy:

Ľudové misie, Hladovka 6. 12. - 14. 12. 2008  
Ľudové misie, Hladovka 14. 12. 2008 - II. časť - záver  


Ľudové misie, Hladovka 14. 12. 2008 - II. časť - záver


Ľudové misie, Hladovka 14. 12. 2008 - II. časť - záver

Audio záznamy:

01. - sobota - 6. 12. 2008 - začiatok misií  
02. - sobota - 6. 12. 2008 - katechéza pre mužov
03. - nedeľa - 7. 12. 2008 - sv. omša s misijnou kázňou
04. - nedeľa - 7. 12. 2008 - sv. omša s misijnou kázňou
05. - nedeľa - 7. 12. 2008 - stretnutie s mládežou
06. - nedeľa - 7. 12. 2008 - katechéza pre ženy
07. - pondelok - 8. 12. 2008 - Hriech
08. - pondelok - 8. 12. 2008 - pre deti
09. - pondelok - 8. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Obrátenie
10. - utorok - 9. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Spoveď
11. - utorok - 9. 12. 2008 - katechéza pre deti
12. - utorok - 9. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Smrť a súd
13. - streda - 10. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Cirkev
14. - streda - 10. 12. 2008 - katechéza pre deti
15. - streda - 10. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Ježiš darca života
16. - štvrtok - 11. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Viera
17. - štvrtok - 11. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - O eucharistii
18. - piatok - 12. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Utrpenie
19. - piatok - 12. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Láska
20. - sobota - 13. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Modlitba
21. - sobota - 13. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Panna Mária
22. - nedeľa - 14. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše
23. - nedeľa - 14. 12. 2008 - záver misii
24. - nedeľa - 14. 12. 2008 - poďakovania
25. - nedeľa - 14. 12. 2008 - požehnanie misijného kríža, zriekanie sa hriechu