Ľudové misie 2008

V roku 2008 sa vo farnosti Hladovka konali ľudové misie v dňoch 6. - 14. 12. 2008. Misie konali redemptoristi: páter Michal Zamkovský a páter Martin Zanovit. Zachovali sa fotografie, video i audio záznamy jednotlivých príhovorov.


Ľudové misie, Hladovka 6. 12. 2008 - úvodná sv. omša


Ľudové misie, Hladovka 14. 12. 2008 - II. časť - záver

Audio záznamy:

01. - sobota - 6. 12. 2008 - začiatok misií  
02. - sobota - 6. 12. 2008 - katechéza pre mužov   
03. - nedeľa - 7. 12. 2008 - sv. omša s misijnou kázňou   
04. - nedeľa - 7. 12. 2008 - sv. omša s misijnou kázňou    
05. - nedeľa - 7. 12. 2008 - stretnutie s mládežou   
06. - nedeľa - 7. 12. 2008 - katechéza pre ženy   
07. - pondelok - 8. 12. 2008 - Hriech   
08. - pondelok - 8. 12. 2008 - pre deti   
09. - pondelok - 8. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Obrátenie   
10. - utorok - 9. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Spoveď   
11. - utorok - 9. 12. 2008 - katechéza pre deti   
12. - utorok - 9. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Smrť a súd   
13. - streda - 10. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Cirkev   
14. - streda - 10. 12. 2008 - katechéza pre deti   
15. - streda - 10. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Ježiš darca života   
16. - štvrtok - 11. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Viera   
17. - štvrtok - 11. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - O eucharistii   
18. - piatok - 12. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Utrpenie   
19. - piatok - 12. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Láska   
20. - sobota - 13. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Modlitba   
21. - sobota - 13. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše - Panna Mária   
22. - nedeľa - 14. 12. 2008 - kázeň zo sv. omše   
23. - nedeľa - 14. 12. 2008 - záver misii   
24. - nedeľa - 14. 12. 2008 - poďakovania   
25. - nedeľa - 14. 12. 2008 - požehnanie misijného kríža, zriekanie sa hriechu   

 

Fotogalérie:
06. 12. 2008 
07. 12. 2008 
08. 12. 2008  
09. 12. 2008 
13. 12. 2008 
14. 12. 2008