V nedeľu, 30. júna 2024, sme boli počas slávnostnej svätej omše svedkami výnimočnej udalosti, krstu prvých trojičiek v histórii našej obce. Svätú omšu celebroval a trojčatá pokrstil Mgr. Miroslav Žmijovský, správca farnosti Hladovka. Lea, Nina a Sára Spišákové sa tak stali súčasťou nášho farského spoločenstva.

V nedeľu, 30. júna 2024, sa aj v našej farnosti Hladovka, po poobedňajšej pobožnosti, konalo požehnanie dopravných prostriedkov. Obyvatelia sa zhromaždili so svojimi autami, motocyklami a bicyklami, kolobežkami i kolieskovými korčuľami v priestoroch pri základnej škole a pán farár požehnal tieto vozidlá a dopravné prostriedky, aby Boh, na príhovor sv. Krištofa, patróna cestujúcich, ochraňoval nielen šoférov, ale všetkých účastníkov cestnej premávky na ich cestách. Pamätajme však, že nestačí vozidlá iba požehnať a pomodliť sa, ale je potrebné sa na cestách aj zodpovedne správať, dbať na dopravné predpisy a uvedomovať si svoju zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných.

V sobotu, 29. júna 2024, na sviatok sv. Petra a Pavla, sa v našej obci Hladovka konali veľkolepé oslavy 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). Slávnosť sa začala svätou omšou v miestnom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval Mons. František Rábek, biskup a prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Po omši nasledoval sprievod hasičských jednotiek z okolitých obcí i družobných obcí z Poľska, ktoré sa pripojili k oslavám a vzdali hold dlhoročnej tradícii hasičstva v Hladovke. Starosta obce vo svojom prejave vyzdvihol obetavú prácu všetkých hasičov, ktorí v priebehu storočia chránili majetky a životy obyvateľov.

Súčasťou osláv bolo aj oceňovanie hasičov a odovzdávanie pamätných medailí hasičom nielen z Hladovky ale aj družstvám z okolitých obcí, predchádzajúcim veliteľom DHZ, bývalým starostom obce, predstaviteľke Žilinského samosprávneho kraja županke Erike Jurinovej, Krajskému riaditeľovi Hasičského a záchranného zboru v Žiline a veliteľovi hasičskej stanice v Tvrdošíne, poľským hosťom a ďalším. Po slávnostnom obede sa potom vo vonkajších priestoroch základnej školy začal ďalší program - Deň rodiny. Po príhovore starostu sa so svojím programom predstavili žiaci materskej a základnej školy. Nasledovala ukážka hasičského zásahu, kde hasiči demonštrovali svoje zručnosti a pripravenosť na rôzne typy zásahov.
Potom sa naplno rozbehli rôzne súťaže pre deti a boli pre ne pripravené aj rôzne atrakcie, od skákacích hradov, streľby z luku, skákania vo vreci, aquazorbingu, futbalovej súťaže, maľovania na tvár, elektrických autíčok, vláčika... Svoj program predviedli aj sokoliari z Oravského Podzámku.
Obec nezabudla ani na pohostenie, výborný guľáš, ktorý ako vždy pripravili naše dlhoročné členky Červeného kríža i zväz poľovníkov. No a v teplom, krásnom počasí dospelým dobre padlo chladené čapované pivo, mládeži kofola a všetkým určite aj chutná zmrzlina.
No a na záver bola pripravená tanečná zábava, na ktorej sa o dobrú náladu postarala skupina Golf.
Oslavy 100. výročia DHZ v Hladovke a zároveň deň rodiny sa stali nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých zúčastnených a prispeli k posilneniu komunitného ducha v obci.

Dnes, v nedeľu, 2. 6. 2024, sme sa po druhej svätej omši zúčastnili slávnostnej eucharistickej procesie, ktorá patrí medzi významné náboženské udalosti. Deti rozsýpajúce kvety dodali procesii nevinnosť a krásu, goralská muzika a kroje nám pripomenuli dedičstvo našich predkov. Zhromaždení veriaci kráčajúci za kňazom nesúcim monštranciu si uctili Kristovu prítomnosť v eucharistii. Aj takto strávená nedeľa je prejavom hlbokej viery a radosti, pričom spája duchovné a kultúrne dedičstvo obce.
Kliknutím na fotografiu navštívite našu fotogalériu, kde nájdete viac fotografii z tejto udalosti.

V nedeľu, 26. 5. 2024, sa májová pobožnosť konala pri kaplnke Panny Márie na hornom konci obce. Toto duchovné stretnutie, ktoré sa koná v máji, mesiaci zasvätenom Panne Márii, prináša pokoj a posilnenie viery a je zároveň možnosťou vzdať úctu Panne Márii a poprosiť o ochranu a požehnanie pre naše rodiny a našu obec.