Ľudové misie 1938

Ľudové misie vo farnosti je čas, kedy môžeme urobiť niečo viac pre svoj vzťah k Bohu, čas na zamyslenie o zmysle svojho života, na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť a možno aj niečo vo svojom živote zmeniť.

Aj v našej farnosti sa ľudové misie konali a to už niekoľko krát. Zachovali sa nám foto/audio/video spomienky na tri takéto obdobia. Na misie v roku 2022, 2008 a 1996.
Informácií o predchádzajúcich misiách vo farnosti sú strohé. 
Jedna, nie celkom presná informácia naznačuje, že zatiaľ najstaršie misie sa vo farnosti Hladovka konali v jeseni 1938, alebo na jar 1939. Mala by o tom svedčiť táto fotografia - procesia farníkov do Suchej Hory.

Procesia počas misií - pravdepodobne z r. 1938