Oznamy

Ak sa chcete presvedčiť, či sú na stránku nahrané aktuálne oznamy, aktualizujte stránku.
Pre aktualizáciu stránky (znovu načítanie stránky) stlačte CTRL+F5, alebo CTRL+R.

aktualizácia (23. 3. 2020)
Konferencia  biskupov  Slovenska  na  základe  rozhodnutia  o  zákaze  verejných zhromaždení  z  dôvodu  ohrozenia  epidémiou  koronavírusu  dňa  10.  marca  2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od 10. marca do 23. marca 2020.Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva sa tento zákaz predlžuje do  31. marca 2020. Z  tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období - od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 - od účasti na nedeľnej svätej omši.

(pôvodný text)
Stanovisko KBS 

k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes 10.03.2020 Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, 
že s platnosťou od 10.03. do 23.03.2020 
sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.
Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli.

Na základe tohto nariadenia
sú vo farnosti Hladovka
do 23.03.2020 všetky sväté omše zrušené!!!

Kostol ostane cez deň otvorený pre súkromnú modlitbu.

Povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom.
Všetkých pozývame k modlitbe, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.