Kostol

Farský kostol Nanebovzatia Panny MárieKostol vo fotografiách 8. 8. 2016 a  23. 3. 2014

Prvý drevený kostolík bol postavený na mieste, kde  teraz  stojí  socha sv. Floriána. V roku 1808 ho veriaci predali do Liptovských Hút, kde stál na mieste dnešnej základnej školy v Gavlasovej hrbe. Neskôr vyhorel. Pozostatkom po ňom je veľký kamenný kríž, ktorý stoji ešte dnes na nádvorí školy.Tento kríž postavili tam, kde stál v kostole hlavný oltár.

Nový kostol bol stavaný v rokoch 1800-1806 a dokončený v roku 1808 v barokovom duchu. Bol požehnaný vdp. Matúšom Trsťanským.
V presbytériu je umiestnený hlavný oltár Nanebovzatej Panny Márie z prvej polovice 19. storočia. V kameňoch oltárov sú celé a neporušené relikvie sv. Lucida a Krescencie, Perfekta a Vinensie mučeníkov.  
V roku 1910 po údere blesku vznikol veľký požiar, ktorému padol za obeť aj kostol spolu so zvonmi. V roku 1931 bola vykonaná rekonštrukcia kostola a v roku 1941 dal vtedajší farár Mikuláš Fitt zhotoviť na novej klenbe kostola fresky, ktoré namaľoval Jozef Hanula. V roku 1952 boli obložené steny kostola prekrásnym spišským travertínom a v roku 1955 bol do kostola (aj do kostola v Suchej Hore) zavedený elektrický prúd a boli "zmotorizované" orgány.
V kostole sa nachádza vitráž podľa návrhu V. Hložníka.

 

 

 

 

V roku 1981 bola opravená veža bola spolu so strechou pokryté medeným plechom. Bola vybudovaná aj prístavba kostola, ktorá slúžila ako vstup – schody do kostola.

-------------------

V nedeľu 3. 12. 2017 pri druhej sv. omši posvätil vdp. Miroslav Žmijovský sochu Jána Krstiteľa s Ježišom Kristom, ktorá sa po dlhých rokoch vrátila na svoje pôvodne miesto, na krstiteľnicu.

 

 

 


V roku 2014 bol na oltár doplnený nový bohostánok, ktorý vyrobil Stanislav Buš z Hladovky. Práce začal v roku 2012, začiatkom r. 2013 bola dokončená a pozlátená spodná časť a začiatkom roka 2014 dokončená a pozlátená vrchná časť. Od prvého piatku v auguste 2017 sa Eucharistia opäť začala odkladať do bohostánku na hlavnom oltári. Viac foto tu.

 V roku 2004 bola zbúraná stará a postavená nová sakristia. Bola posvätená pri odpustovej svätej omši 15. 8. 2004. V tejto súvislosti bola odstránená maľba sv. Františka, ktorá sa nachádzala nad vchodom do sakristie, ktorá musela ustúpiť oknu, ktoré spája kostol s miestnosťou pre matky s deťmi (nad sakristiou).

 
Pôvodné bočné oltáre, ktoré pochádzali z českého pohraničia, boli v roku 1982 pri rekonštrukcii kostola odstránené a odvezené niekde na južné Slovensko.