Cintorín

Cintorín sa nachádza tesne za kostolom v strede obce. Na cintoríne sa nachádza aj Dom nádeje, ktorý bol postavený v roku 1992. Jeho posviacka sa konala 31. 5. 1992. Zároveň sa na cintoríne vybudovali aj asfaltované chodníky. Bol obnovený v lete 2015. 
Na cintoríne sa nachádza aj kríž postavený Martinovi Šprlákovi. Viac sa o ňom dočítate v sekcii Kaplnky a kríže.

 V prípade, že hľadáte zosnulého na našom cintoríne, môžete to urobiť aj pomocou webových stránok https://www.virtualnycintorin.sk/cintoriny/1886, na ktorých môžete požiť vyhľadávanie podľa mena, umiestnenia, alebo výberom z mapy.

 

Okrem toho sa vľavo vedľa cesty smerom na Vitanovú nachádza aj starý cintorín (tzv. "cholerský cintorín"), na ktorom boli pochované obete cholery, ktorá sa obcou prehnala niekedy okolo roku 1831. Dnes nám ho pripomína už len kríž.

 

 

Vyhľadávanie hrobov na cintoríne