Kňazi z farnosti


Z Hladovky:

Jozef Petrek narodený 6. 2. 1888 v Hladovke. Ukončil gymnázium v Trstenej a bohoslovie v Ostrihome, kde bol dňa 22. 6. 1913 vysvätený. Do roku 1919 bol kaplánom v Starom Tekove. Od roku 1919 bol kaplánom v Hontianskych Trsťanoch a od roku 1921 administrátorom v Horných Šipiciach a od roku 1923 farárom v Hontianskych Trsťanoch. V roku 1929 sa stal dekanom a v roku 1963 odišiel do dôchodku. Naďalej žil v Hontianskych Trsťanoch, kde zomrel 23. 2. 1973 a je tam aj pochovaný. Už ako kaplán v Starom Tekove organizoval SSV a aj po odchode na dôchodok bol naďalej príkladným kňazom. Počas svojho pôsobenia v Hontianskych Trsťanoch upravil kostol, postavil novú farskú budovu. Hoci mal v socialistickom režime veľa nepríjemnosti, medzi obyvateľmi bol aj pre svoje sociálne cítenie veľmi obľúbeným.
Jozef Brnušák, nar. 12.4.1889. Bol vysvätený 16.6.1913 a ako kňaz Spišskej diecézy bol v roku 1934 prepožičaný Košickej diecéze. Ako kňaz pôsobil od roku 1934 v Richvalde. Zomrel 27.9.1938.
Ján Gallas, SJ narodený 12. 10. 1890 v Hladovke, syn Jána a Veroniky rodenej Brnušákovej. Teologické štúdium si doplnil v Banskej Bystrici. Za kňaza bol ordinovaný 16. júna 1913. Ako kaplán pôsobil v r. 1913 – 1915 v Zakamennom a Kline, potom dva roky študoval v Insbruku, chcel ísť na misie, no nedovolila mu to jeho srdcová vada.  Ako novokňaz odchádza do Námestova a neskôr pôsobil ako vojenský duchovný – kurát. V novembri 1921 sa vracia opäť do Zákamenného, ale už ako farár. Tam pôsobil takmer 6 rokov. V máji 1927 rezignoval z fary a odišiel do Trnavy k pátrom Jezuitom. Pôsobil v jezuitskom kláštore v Ružomberku. Bol rehoľníkom Spoločnosti Ježišovej, rímskokatolíckym kňazom, ľudovým misionárom a pedagógom, profesorom homiletiky a katechetiky na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Banskej Bystrici (1941), správcom katedrálneho Kostola sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici (1944). V čase rušenia kláštorov v r. 1950 bol prevezený do väznice v Šamoríne a neskôr do Bratislavy. Zomrel 18.3.1970 v 80 roku svojho života, v 55 roku kňazstva a v 43 roku rehoľného života v charitnom dome v Beckove, kde je aj pochovaný. Pochoval ho Dr. Ján Pastor viká Nitriansky.
Legenda k fotografiám: 1. foto: Ján Gallas, 2. foto: Ján Gallas ako vojenský kňaz 101 pluku z roku 1916, 3. foto: Ján Gallas pri ľavom bočnom oltári v Hladovke, 4. foto: vľavo Karol Chovančák a vpravo Karol Chovančák.
Karol Chovančák, narodený 18. 5. 1906 v Hladovke Matejovi Chovančákoví a Anne rodenej Škrabekovej. Za kňaza bol ordinovaný 3. 3. 1929. Pôsobil v Detvianskej Huti, od 1. 7. 1930 v Krupine a od roku 1931 ako kňaz v Novej Bani a v Tajove. Zomrel 8. 3. 1991 v Tajove. Pochoval ho banskobystrický biskup Rudolf Baláž. (V roku 1939 vydal brožúru „Pútnické miesto Kohútovo v Novej Bani“, v ktorej podáva stručné dejiny mesta a opis známeho pútnického miesta; v r. 1991 vyšlo jej druhé doplnené vydanie; Pútnické miesto Kohútovo, Karol Chovančák (Nová Baňa), rok: 1940, vydavateľ: Pavol Chovančák, väzba: mäkká (brož 14 x 10 cm), počet strán: 32)
(Na fotografií zľava: František Bugaj a Karol Chovančák - s okuliarmi)

- František Bugaj, nar. 21.8.1925 v Hladovke rodičom Matejovi Bugajovi a Veronike rodenej Petrekovej. Bol ordinovaný 21. 6. 1970. Následkom zákernej choroby zomrel v Oravskom Bielom Potoku 7.6.1973. Pochoval ho spišský ordinár Jozef Ligoš.
(Na fotografií zľava: František Bugaj a Karol Chovančák - s okuliarmi)
- ICLic. Dušan Škrabek, nar. 19.2.1968 v Trstenej rodičom Karolovi Škrabekovi a Margite rodenej Števuliakovej. Bol vysvätený 15. 6. 1991 na Spišskej Kapituli. Pôsobil v Spišskom Podhradí, od 2. 2. 1993 ako kňaz v Zázrivej, potom ako tajomník biskupského úradu, ako vicerektor Ústavu sv. Cyrila a Metóda v Ríme, a v súčasnosti pôsobí ako vicerektor Kňazského seminára Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule - v Spišskom Podhradí.
- Dušan Šimaľa, Mgr. SVD, nar. 1. 1. 1967 v Trstenej Jozefovi Šimalovi a Anne rodenej Hudíkovej ako najmladší zo šiestich súrodencov. Na kňaza bol ordinovaný 18. 6. 1998. Od 1. 9. 1998 pôsobil ako kaplán v Terchovej a od júna 1999 do septembra 2004 ako správca farnosti v Terchovej. Od septembra 2004 do mája 2005 pôsobí ako prefekt bohoslovcov SVD v Bratislave - Petržalke. Od 1. mája 2005 pôsobí ako prezes misijného centra v Snine.
- Dušan Kubica, Mgr. nar. 14. 10. 1972 v Trstenej Milanovi Kubicovi a Márii rodenej Planietovej. Bol vysvätený 21. 6. 1997 v Tvrdošíne. Primície mal v Hladovke 28. júna 1997. Od 1. 7. 1997 do 1. 10. 1998 pôsobil ako kaplán v Starej Ľubovni. Po absolvovaní zákl. voj. služby v Martine pôsobil od 1. 10. 1999 ako kaplán v Nižnej nad Oravou. 1. 7. 2002 sa stal správcom farnosti, administrátorom v Pucove na Orave.  

 

Zo Suchej Hory to boli:

- Ján Motyľ - pochádzal zo Suchej Hory, ale pôsobil v Poľsku.
- Matej Pikula - kňaz Košickej arcidiecézy, narodil sa 15. decembra 1838 v Suchej Hore. Na kňaza bol vysvätený 2. januára 1862 v Košicich.
V rokoch 1862 – 1873 pôsobil ako kaplán vo farnosti Moldava nad Bodvou. Od r. 1873 bol administrátorom vo farnosti Košické Oľšany. V rokoch 1873 – 1899 bol farárom vo farnosti Vechec. V rokoch 1879 -1881 bol dočasným administratorom aj vo farnosti Sačurov. Od roku 1899 odišiel do dôchodku v Suchej Hore. Zomrel 5. novembra 1912 v Suchej Hore, kde ho pochoval vdp. Andrej Doránsky.
- Ján Maslák - kňaz Spišskej diecézy a neskôr Krakovskej arcidiecézy. Narodil sa 27. júla 1896 v Suchej Hore Martinovi Maslákovi a Veronike rodenej Chmeňovej. Maturoval na gymnáziu v Rožňave a teologické štúdia absolvoval v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Na kňaza bol vysvätený 16. februára 1919 v Spišskej Kapituli.
1.03.1919 – 30.04.1919 kaplán vo farnosti Hybe
1.05.1919 – 30.04.1920 kaplán vo farnosti Horná Zubrica
1.05.1920 – 30.09.1920 kaplán vo farnosti Liptovská Teplá
1.10.1920 – 15.01.1921 kaplán vo farnosti Hladovka
15.01.1921 – 26.11.1921 administrátor vo farnosti Hladovka
26.11.1921 – 15.03.1929 administrátor vo farnosti Lipnica Mala
15.03.1929 – 31.10.1951 farár vo farnosti Zubrica Horná.
Zomrel 31. októbra 1951 v Poľsku - v nemocnici v Rybniku. Bol pochovaný 4. 11. 1951 na cintoríne v Zubrici Hornej, v Krakovskej diecéze. (dátum narodenia 12.8.1896???)
- Vladimír Maslák, Mgr., nar. 21. 4. 1968 v Trstenej Karolovi Maslákovi a Karolíne rodenej Kukucovej. Po ukončení základnej školy študoval na SOU-P v Ružomberku ako mechanik – opravár. Po vyučení do 30. júla 1987 pracoval ako opravár – traktorista. V roku 1991 sa prihlásil na Dopravnú priemyslovku do Bratislavy, kde 1. júna 1993 zmaturoval. Po maturite nastupuje do seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Bol vysvätený 19. 6. 1999 v Martine. júl 1999 až september 1999 - kaplán Slovenská Ľupča, október 1999 až jún 2000 - kaplán Banská Bystrica - Mesto, júl 2000 - jún 2005 - administrátor Brusno, júl 2005 až jún 2008 - farár Koš, júl 2008 až jún 2010 – farár Socovce, júl 2010 - rektor Prepoštského kostola Panny Márie - farnosť Kláštor pod Znievom.