Odpustová slávnosť, 12. 8. 2018

V nedeľu, 12. 8. 2018, sa veriaci našej i susedných farnosti stretli v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie na odpustovej slávnosti, na svätej omši, ktorú celebroval Mgr. Pavol Žmijovský, riaditeľ Domu Charitas sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí. Koncelebrovali: vdp dekan - farár: ThDr. ICLic. Ján Marhefka, PhD. a Mgr. Miroslav Žmijovský. Do liturgických spevov a modlitieb sa okrem veriacich zapájal aj miestny spevokol, detský spevokol i goralská muzika z Hladovky. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.