Sľub nových miništrantov

V piatok, 14. 9. 2018, na sviatok Povýšenia svätého Kríža, sme v našej farnosti slávili v tomto školskom roku i prvú svätú omšu za účastí detí. Pred svätou omšou sa deti pomodlili pobožnosť krížovej cesty obetovanú za naše rodiny, aby sme si i takto uvedomili hodnotu Ježišovej obety na kríži. Pri svätej omši, po kázni, sa uskutočnil obrad prijatia štyroch nových chlapcov za miništrantov. Ostatní miništranti si zároveň obnovili svoje miništrantské predsavzatie. Prajeme im, aby ich služba miništranta napĺňala a takto blízko pri slávení svätých tajomstiev aby rástli vo viere, ktorú dostali od rodičov. Veríme že, táto udalosť sa zapísala do mnohých sŕdc našej mládeže, ktorá tak začne veľkodušne a s ochotou slúžiť Pánu Bohu. Slávnostná sv. omša bola obohatená piesňami detského spevokolu. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.