Miništrantský guláš

V nedeľu 23. 9. 2018 popoludní prežili miništranti našej farnosti športové a priateľské stretnutie pri futbale a guláši. Bolo to i poďakovanie za ich celoročnú službu pri oltári a zároveň i privítanie nových členov. Po vzájomných futbalových zápasoch si pochutili na výbornom guláši, ktorí nám pripravila pani kuchárka Helena Kubicová, ktorej i touto cestou vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.