Návšteva vdp. Pavla Tondru v našej farnosti

Vo štvrtok, 25. 10. 2018, navštívil našu farnosť kňaz Pavol Tondra, ktorý už niekoľko rokov pôsobí na misii v Kazachstane. Najskôr celebroval sv. omšu a po nej nám v besede predstavil prostredníctvom prezentácie, filmu i rozprávania prácu misionárov v tejto krajine, v kazašských stepiach, v priestoroch bývalého najväčšieho koncentračného tábora. Poprosil nás hlavne o duchovnú podporu. So súhlasom otca biskupa Štefana Sečku túto misiu naši farníci podporili aj formou zvončeka pri svätej omši finančným darom. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.