Požehnanie nového centrálneho kríža v cintoríne

„Mnohí máme kríž zavesený vo svojich domoch, nad dverami v kuchyni, alebo v obývačke. Ten ukrižovaný je neraz svedkom našich osobných pádov i rodinných tragédií, hádok, nedorozumení, zrád a klamstiev, a pritom to z nás vychádza, ako keby tam ten Ježiš ani nevisel, akoby tam ani nebol! – Zabudnutý, zaprášený – uvedomujeme si ako mu musí prísť ľúto? Nedovoľme, aby jeho obeta na kríži bola v našich osobných dejinách márna. Nech by sme spravili čokoľvek, stále nás prijme. Pod krížom hľadajme zmysel svojho života!“
1. novembra 2018, na slávnosť Všetkých svätých, bol v cintoríne – na mieste odpočinku našich najdrahších – požehnaný nový centrálny kríž. Nech sa nad hrobmi vypína ako znamenie víťazstva i nádeje. Patrične si ho preto vždy uctime. Nech je pre nás mementom na večnosť a svetlom pre náš každodenný život. Požehnanie vykonal správca farnosti Miroslav Žmijovský za prítomnosti veriacich.
Tento kríž vyrobili miestni veriaci vrátane jeho osadenia. Aj takouto formou chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto diela. Zvlášť pánovi starostovi, Mariánovi Brnušákovi za ústretovosť a pomoc pri zháňaní materiálu na zhotovenie kríža: za dovoz dreva, obstaranie železa a betónu; firme pána Františka Jendroľa z Klina za drevené hranoly na kríž z červeného smreka; pánovi Stanislavovi Bušovi – podnikateľovi s drevom – za presušenie hranolov; pánovi Jozefovi Jašovi za zváračské práce; pánovi Augustínovi Šprlákovi za úpravu drevených trámov a finálne zhotovenie kríža; Pánovi Stanislavovi Bušovi – z Poľany – za rezbárske práce - vyzdobenie kríža našimi goralskými motívmi; zamestnancom obecného úradu, ktorí sa podieľali na odstránení starých pňov a koreňov a pri výkopových prácach. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým...
Po požehnaní kríža nasledovala pri ňom dušičková pobožnosť, pri ktorej sme sa modlitbou spojili s trpiacou cirkvou v očistci a vyprosovali sme pre nich potrebné milosti.(foto: Daniela Korčeková)