Posvätenie adventného venca

V nedeľu, 2. 12. 2018, bol tak, ako každý rok,  pri oboch sv. omšiach posvätený a adventný veniec pred obetným stolom, i adventné vence, ktoré si doniesli veriaci a ktoré budú súčasťou ich domovov počas najbližších štyroch týždňov. Adventný veniec nám pripomína blížiace sa Vianoce a jeho sviece symbolizujú nielen štyri týždne adventu, ale aj našu duchovnú prípravu na slávenie Vianoc.