Celoslovenské stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej na Hore Butkov v Skalnom Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva

V sobotu 22. 6. 2019, sme sa vďaka spolupráci spoločenstva Totus Tuus Mária, členov RN z Vitanovej, RB z Hladovky, RB zo Suchej Hory a RB z Bobrova, spoločne vypravili na púť za našou milovanou Matkou Máriou na horu Butkov do Skalného Sanktuária Božieho Milosrdenstva, nad obcou Ladce. (https://www.krizbutkov.sk/)
Témou tohto stretnutia bolo: Ako prežiť 20 sobôt podľa bl. Batrola Longa (širiteľ Ruženca a Pompejskej novény (https://modlitba.sk/?p=7642/ )
Stretnutie a prvý príhovor viedol otec Ľuboš Václavek so spoločenstvom Bethany, na tému Mária Matka Milosrdenstva. Potom nasledovala Svätá omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Gális, a po prestávke, ktorú svojim spevom spríjemňovala Hanka Servická, nasledoval praktický príhovor ako prežiť 20 sobôt v modlitbe a slávení Svätej omše podľa bl. Bartola Longa, ktorý viedol otec František Romaňák. Potom nasledovali odprosovacie modlitby pri Najsvätejšej oltárnej sviatosti.
V prvom rade by sme sa chceli poďakovať Bohu za jeho dobrotu a milosrdenstvo, za to, že nás Matka Milosrdenstva pozvala stráviť tento požehnaný čas, na takom krásnom mieste a na koniec všetkým tým ktorí toto stretnutie na oslavu Boha pripravili.Posilnení, povzbudení vytrvať v modlitbe a šírení Ruženca sme sa vo veľkej radosti, pokoji a jednote vrátili domov.
"TEN KTO BUDE ŠÍRIŤ RUŽENEC BUDE ZACHRÁNENÝ"
Niekoľko fotografií z púte nájdete tu.