Sľub miništrantov

27. júna 2019, v predvečer slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bolo pri večernej svätej omši slávnostné uvedenie nových miništrantov do liturgickej služby. Piati chlapci tretieho ročníka ZŠ zložili miništrantský sľub – zaviazali sa, že si budú svoje miništrantské povinnosti plniť horlivo, nábožne a radostne. Starší miništranti ich následne obliekli do liturgického odevu a potom sa zapojili do eucharistického slávenia pri oltári. Vyprosujme pre nich horlivosť v ich službe Pánovmu oltáru a vernosť ich krstným záväzkom. Všetky fotografie nájdete tu.