Požehnanie vozidiel

Dnes, v nedeľu 28. 7. 2019, sme sa pri príležitosti sviatku sv. Jakuba a sv. Krištofa, ktorí sú patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov zúčastnili poobedňajšej pobožnosti, na ktorej sme vo svojich modlitbách prosili za šoférov, cyklistov, cestujúcich - všetkých účastníkov cestnej premávky, aby nás Boh na cestách sprevádzal a ochraňoval. Po pobožnosti nasledovalo požehnanie vozidiel. Nielen pri takejto príležitosti, ale vždy si máme uvedomovať našu zodpovednosť za volantom i to, že Boh je s nami, no že aj v požehnanom vozidle sa nám bude dobre vodiť len vtedy, ak sa budeme správať zodpovedne, dodržiavajúc dopravné predpisy, brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky a neustále si uvedomovať zodpovednosť za seba aj za iných. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.