Odpustová svätá omša

V nedeľu, 18. 8. 2019, sme o 10:30 hod. v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu, ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Spolu s ním koncelebrovali Mgr. Miroslav Žmijovský a náš rodák Mgr. Dušan Šimaľa, SVD.
Táto slávnosť bola i naším poďakovaním Pánu Bohu za práce, ktoré sme vykonali pri obnove kostola, ktorú sme začali v novembri 2018. Odvtedy sa vymenili okná a vložili nové vitráže; urobilo sa nové nerezové zábradlie v predsieni kostola a na schodisku na chór, zhotovil sa a zreštauroval sa nový oltárny kríž, vymaľoval sa interiér kostola a nainštalovalo sa nové vnútorné osvetlenie...
Na záver svätej omše otec biskup požehnal spomínané nové vitráže v lodi kostola. Do liturgických spevov a modlitieb počas svätej omše sa okrem veriacich zapájal aj chrámový spevokol, detský spevokol i goralská muzika z Hladovky.. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.