Poďakovanie za úrodu

V nedeľu, 22. 9. 2019, sme boli na druhej svätej omši svedkami a účastníkmi nielen krstu, ale aj my sami sme sa mohli poďakovať za tohoročnú úrodu. Do liturgických spevov sa zapojili a slávnostnú atmosféru zvýraznili aj členovia Detského folklórneho súboru a zmiešaná detsko-mládežnícka goralská muzika, ktorí na túto príležitosť prišli vyobliekaní v našich tradičných krojoch. Mamičky pripravili košíčky, do ktorých uložili ukážky plodov zeme z tohoročnej úrody, ktoré potom deti priniesli k obetnému stolu ako obetné dary. Tie pred skončením sv. omše požehnal správca farnosti vdp. Mgr. Miroslav Žmijovský. Všetky fotografie nájdete tu.