65. rokov spoločného života

Dňa 01. februára 2020 oslávili svoje krásne a veľmi výnimočné životné jubileum 65. rokov spoločného života manželia Anton a Anna Petrákovci. Oslava 65. rokov spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom. Život im počas spoločne prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal im zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ. Spolu prežili 65 rokov vernosti, porozumenia, lásky a obety. V dnešnej dobe patria k vzácnym príkladom a vzorom toho, že manželstvo sa nemusí skončiť rozvodom.
Za túto milosť sa prišli poďakovať Pánu Bohu v sprievode svojej rodiny do chrámu, kde sme slávili jubilejnú svätú omšu, pri ktorej si obnovili svoj manželský sľub. Zároveň sme im spoločne vyprosovali Božie požehnanie a ochranu našej nebeskej patrónky Panny Márie i do ďalších dní ich spoločného života. Niekoľko fotografií z obnovy manželského sľubu.