Požehnanie sochy sv. Donáta a sv. Floriána

V nedeľu 1. 3. 2020 sme na záver svätej omše požehnali zreštaurované drevené sochy sv. Donáta a sv. Floriána. Tieto sochy sa objavili pri upratovaní kôlne pri farskom úrade. Nakoľko pôsobili starobylo, rozhodli sme sa ich dať zreštaurovať. Pri reštaurovaní bol stanovený ich vek do obdobia ranného baroka.
Svätý Donát bol rímsky vojenský mučeník z 2. storočia, ktorý neváhal položiť svoj život pri obhajobe viery proti pohanským modlám. Je zobrazovaný ako rímsky vojak s bleskom a je uctievaný ako ochranca pred búrkami, ohňom a krupobitím. Jeho kult je blízky úcte k svätému Floriánovi, ktorý bol dôstojníkom rímskej armády a zomrel mučeníckou smrťou za prenasledovania cisára Diokleciána. Je uctievaný ako patrón hasičov, záchranárov a ochranca pred požiarmi. Obaja bývajú volaní i k ochrane úrody. Možno i práve preto ich naši predkovia znázornili spolu na stĺpe, ktorý dnes stojí na mieste bývalého, dreveného kostola sv. Martina. Reštaurovaním tieto sochy dostali nielen novú šancu zdobiť náš chrám, ale i chrániť nás pred živlami.