Diecezná škola viery II.

Ďalšie pokračovanie Diecéznej školy viery  - poslednú prednášku na tému 8. Božie prikázanie - video, materiál na stiahnutie a prezentáciu nájdete v prílohách. Tí, ktorí absolvovali tento kurz, si budú môcť prísť na farský úrad po certifikát.

Príloha 1. - 8. prikázanie - Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu bližnému - pdf súbor
Príloha 2. - 8. prikázanie - Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu bližnému - doc súbor  
Príloha 3. - 8. prikázanie - prezentácia - ppt súbor