I. sväté prijímanie

V nedeľu, 21. 6. 2019, sme sa zúčastnili veľkej slávnosti, I. svätého prijímania, ktoré muselo byť v súvislosti s koronavírusovou pandémiou presunuté z mesiaca máj na mesiac jún. V obci sa už asi nikto nepamätá na deň, keď sa prvoprijímajúce deti všetci do jedného, vrátane nášho vdp farára vyobliekali do goralských krojov. V sprievode goralskej muziky ich kňaz priviedol pred oltár, kde po prvý krát prijali Telo a krv Ježiša Krista v podobe chleba a vína. Spolu s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi, krstnými rodičmi a veriacimi farnosti sa do liturgických spevov zapájali aj členovia nášho Detského folklórneho súboru Goral a goralská muzika. Viac fotografií zo slávnosti si môžete pozrieť vo fotogalérií.