Požehnanie vozidiel

V nedeľu, 26. 7. 2019, sa pri príležitosti sobotňajšieho sviatku sv. Jakuba a sv. Krištofa, ktorí sú patróni pútnikov, cestujúcich i motoristov konala poobedňajšia pobožnosť, na ktorej farníci vo svojich modlitbách prosili za šoférov, cyklistov, cestujúcich - všetkých účastníkov cestnej premávky, aby ich Boh na cestách sprevádzal a ochraňoval. Po pobožnosti nasledovalo požehnanie vozidiel. Ale tak, ako to odznelo v kostole, vždy si treba uvedomiť svoju zodpovednosť nielen za volantom, ale i to, že Boh je s nami, no že aj v požehnanom vozidle sa nám bude dobre vodiť len vtedy, ak sa budeme správať zodpovedne, dodržiavajúc dopravné predpisy, brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky a neustále si uvedomovať zodpovednosť za seba aj za iných. Fotografie z požehnania nájdete vo fotogalérií.