Odpustová slávnosť

V piatok 14. 8. 2020 o 18:00 hod. sme začali vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie sláviť vigíliu odpustovej slávnosti. Tento rok bola vigília spojená s eucharistickou procesiou po dedine. Nakoľko sa pre obmedzenia pre koronavírus procesia nemohla konať na veľkonočnú vigíliu a počas sviatku Božieho Tela pršalo, presunuli sme ju na odpustovú slávnosť. V kázni sa prihovoril správca farnosti Miroslav Žmijovský a priblížil zmysel a význam eucharistických procesií. A tak podľa vzoru Panny Márie, ktorá po zvestovaní a vtelení putovala k Alžbete ako „prvá monštrancia“ aj my sme na záver svätej omše putovali ulicami farnosti a vyprosovali si od Boha požehnanie a ochranu. Fotografie zo sv. omše i procesie nájdete v našej fotogalérii.


 

V sobotu 15. 8. 2020 sme o 10:30 hod. slávili slávnostnú odpustovú svätú omšu ku cti Nanebovzatia Panny Márie, patrónky našej farnosti. Svätú omšu celebroval František Fudaly, rodák z Lendaku. Momentálne pôsobí ako špirituál kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule a prednáša na teologickej fakulte dogmatickú teológiu. Svätú omšu za hojnej účasti veriacich aj zo susedných farností doprevádzal chrámový zbor, goralská muzika a detský folklórny súbor Goral. Krásu nášho hladovského odpustu umocnili aj veriaci oblečení v goralských krojoch. V úvode svätej omše bol požehnaný nový sédes, ktorý v liturgickom priestore svätyne chýbal. Fotografie zo sv. omše i procesie nájdete v našej fotogalérii.


V nedeľu 16. 8.2020 sme zavŕšili našu odpustovú slávnosť slávením výročia posvätenia nášho chrámu. V príhovore správca farnosti, Miroslav Žmijovský, poukázal na dôležitosť a význam chrámu v živote veriacich a farnosti a zároveň aj na osobnú zodpovednosť každého veriaceho byť živým chrámom vo farnosti – aby sme cítili i osobnú zodpovednosť za farnosť a chrám. Slávnostnosť umocnil spev chrámového spevokolu.