Sv. Mikuláš vo farnosti Hladovka

Dnes, na sviatok sv. Mikuláša, sme si i v našej farnosti pripomenuli čnosti tohto obľúbeného svätca. V súvislosti so súčasnou situáciou Covid19 sme boli nútení sa prispôsobiť aktuálnym hygienickým opatreniam. No i napriek tomu sv. Mikuláš medzi nás prišiel. Popoludní sa konala v kostole pobožnosť spojená s požehnaním detí a následným privítaním sv. Mikuláša, ktorý potešil detí našej farnosti malým balíčkom. Deti mu na oplátku zaspievali. Tento rok v kostole pribudla na jeho počesť aj procesiová zástava s jeho vyobrazením. Tú sa nám podarilo nájsť pri upratovaní pivničných priestorov farského úradu. Ide o hodnotné umelecké dielo, keďže celá zástava je ručne vyšívaná. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili akýmkoľvek spôsobom – zvlášť vedeniu obecného úradu. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť v našej fotogalérii.