Jarná zbierka na charitu

Na 1. pôstnu nedeľu bola vyhlásená jarná zbierka na charitu – Milodar budete môcť vhodiť do pokladničky pod sochou Božského Srdca počas celého nastávajúceho týždňa. Alebo vkladom na účet: IBAN: SK16 0900 0000 0000 5418 0617 – do poznámky Charita. Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne číslo 877  (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom). Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. Všetky podrobnosti nájdete aj v prílohe.