Adopcia triedy v Južnom Sudáne

Drahí veriaci farnosti Hladovka,
SAVIO o.z. Vám chce zo srdca poďakovať za dlhodobú podporu v programe Adopcií tried v Južnom Sudáne.
Vďaka Vám sa podarilo sestrám FMA, ktoré slúžia v ZŠ svätého Jozefa vo Wau počas ťažkých časov pandémie udržať miesta učiteľov, ktorí by ináč ostali bez akéhokoľvek príjmu, či sociálnej podpory.
Bohužiaľ, deti nemohli väčšiu časť minulého roka chodiť do školy a keďže v krajine nie sú možnosti online vzdelávania ako u nás, mladí sa nemohli zúčastňovať vyučovacieho procesu.
Vďaka Vášmu príspevku, tu škola sv. Jozefa pre nich bude aj vtedy, keď sa budú môcť vrátiť späť do školských lavíc.
Zo srdca Vám ďakujeme aj za modlitby za Vašich adoptívnych študentov triedy 6.A.
Požehnané prežitie pôstu.

P.S.: Fotky študentov nebolo pre vládne nariadenia možné urobiť, preto posielame len foto zo slávenia sviatku Dona Bosca.